การพัฒนา Soft Skills ทักษะในอนาคต

รวบรวมและนำเสนอ หนังสือและสารสนเทศรูปแบบอื่นๆ เพื่อเสริม soft skills ทักษะในอนาคค

 

Scroll to Top