บริการยืมระหว่างห้องสมุด

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (InterLibrary Loan) เป็นอีกบริการหนึ่งที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มิได้มีให้บริการ แต่สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดกับสมาชิกในเครือข่ายห้องสมุดของ OCLC มากกว่า 27,000 แห่งทั่วโลกโดย

1. สืบค้นผ่านระบบห้องสมุด  https://hcu.on.worldcat.org/discovery 

2. กรอก request ขอยืม  

3. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อรับหนังสือ/เอกสาร

คู่มือการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด   ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1334

Scroll to Top