บริการ Book Delivery

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการ Book Delivery ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการแจ้งหนังสือที่ต้องการผ่านระบบการจองหนังสือออนไลน์ มีระเบียบการให้บริการ Book Delivery ดังนี้

  1. ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  2. ตรวจสอบหนังสือที่ต้องการยืมว่ามี สถานภาพเป็น available จึงสามารถใช้บริการได้
  3. จองหนังสือด้วยตนเองทางออนไลน์ และระบุสถานที่จัดส่งภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  4. ผู้ใช้บริการจะได้รับหนังสือภายในเวลาทำการปกติ เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์
  5. ผู้ใช้บริการแต่ละประเภทสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : บริการยืม-คืน : โทรศัพท์ 02-3126300 ต่อ 1332 

Scroll to Top