มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา (คลิ๊ก)

บริจาคเพื่อการศึกษารับสิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษากับศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียดกรุณาติดต่อ สำนักงานเลขานุการ โทร 02-312-6300 ต่อ 1418, 02-713-8121

Scroll to Top