หนังสือและแหล่งสารสนเทศ เกี่ยวกับเทศกาลวันสารทจีน (中元节)

กระดาษไหว้ : คติความเชื่อและการเปลี่ยนแปลงของคนไทยเชื้อสายจีนชุมชนเจริญไชย ย่านเยาวราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้

ตึ่งหนั่งเกี้ย

เปิดตำนานเทศกาลจีน = Chinese festivals

การบรรยายพิเศษเรื่อง เหลียวหลัง แลข้างวันสารทจีน วันที่ 22 กรกฎาคม 2554

จีน-เทศกาลและวันสำคัญ = China festivals

泰国洛坤府十月节与中国中元节文化教学设计研究 =การศึกษาออกแบบการเรียนการสอนประเพณีสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช และประเพณีสารทจีน ประเทศจีน = Research on the Cultural Teaching Design Sart Duan Sib Tradition in Nakhon Si Thammarat Province and the Chinese Zhongyuan Festival

ต้นกำเนิดเทศกาลจีน

เกี้ยซุงฮวดไช้ : ลูกหลานกตัญญูโชคดี

เฮงตลอดปี : โชคดีตลอดชาติ

Scroll to Top