บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศจีน ในด้านการค้า การประกอบธุรกิจ การลงทุน  อุตสากรรม ประกอบด้วย 
 

5 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสนับสนุนธุรกิจของตนเข้าร่วมงานคุนหมิงแฟร์อย่างเต็มที่. (2007, มิถุนายน). แม่น้ำโขง. 61, 40-41.10 ปี

การเข้าสู่องค์การการค้าโลก เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ชาวจีน 1,300 ล้านคน. (2012, มีนาคม). แม่น้ำโขง 117, 6-9.

2011 Kunming Pan-Asia Furniture Exposition คุนหมิงจะจัดงานเอ็กซ์โปเครื่องเรือนแพนเอเชีย. (2011,ตุลาคม).แม่น้ำโขง 113,24.

กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ. (2549). สำนักวิเคราะห์สินค้าอุตสาหกรรม. สู่ความชัดเจนในการทำ FTA. นนทบุรี : กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

กิตยุตม์ กิตติธรสกุล. (2557, พฤษภาคม-สิงหาคม). ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 และยุคแรกเริ่มสงครามเย็นกับ บทบาททางเศรษฐกิจของคนจีนในเชียงใหม่. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, 10(2), 215-237.

การค้าชายแดนไทย-จีนขยายตัว ไทยเร่งขยายท่าเรือเชียงแสง. (2006, กันยายน). แม่น้ำโขง. 52, 40.การค้าทวิภาคีระหว่างจีนไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว. (2005, มกราคม). แม่น้ำโขง 32, 37-38.

การค้าไทย-จีนมีหวังจะบรรลุความสมดุลกันใหม่. (2006, ตุลาคม). แม่น้ำโขง. 53, 34-35.

การค้ายูนนาน-ไทย 2004 มียอดมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 40-41.

การค้าเสรีจีน-อาเซียนปรากฏแนวโน้มการพัฒนาใหม่. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 50-53.

การใช้เงินสกุลท้องถิ่นชำระบัญชีการค้าข้ามแดนระหว่างจีนกับลาวเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ.(2011, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 111, 48-49.

การบินยูนนานประสาน “ระเบียงสีเขียว” ถึงประเทศไทย. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 29.

การพัฒนาของโลกต้องการจีน. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 20-21.

การพัฒนาอุตสาหกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจีนมีเอกลักษณ์ 3 ประการ. (2007, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง. 60, 10-11.

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจีน ปรากฏจุดเด่น 3 ประการ. (2007, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 66, 52.

กาแฟเต๋อโฮ่วกู่ (Hogood) จากมณฑลยูนนานเตรียมเปิดสายการผลิตในประเทศไทย. (2012, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 119, 32-33.

การรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าของจีน. (2007, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 66, 24-25.

การสร้างเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนส่งเสริมให้โซนเศรษฐกิจที่เจริญขึ้นใหม่ถือกำเนิด. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 4-9.

กิจการการพิมพ์จำหน่ายของจีนก้าวสู่การตลาดและสากลท่ามกลางการเปิดสู่ภายนอก. (2007, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง. 60, 6-9.

กิจการสตรีและเด็กของจีนพัมนาไปอย่างคึกคัก. (2012). แม่น้ำโขง 116, 22-27.

เกาหลีใต้ค้นคว้าผลิตเครื่องปรับอากาศรุ่นไร้สารทำความเย็น. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 47.

เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนจะยกระดับให้สูงขึ้น. (2014, มีนาคม). แม่น้ำโขง 141, 46-47.

เขตการค้าเสรี-อาเซียนเข้าสู่สภาวะที่ดียิ่ง.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,42-45

คณะดูงานการค้าบนเส้นทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ ของไทยมาเยือนยูนนาน. (2009, เมษายน). แม่น้ำโขง 83, 40.

คณะดูงานเศรษฐกิจและการค้านครคุนหมิงเยือนประเทศไทย. (2010, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 92, 56.

คณะแสดงสินค้าอาเซียนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรแม่น้ำหลานชางเจียง-แม่น้ำโขง. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 54.

ครบรอบ 1 ปี ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน. (ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2554). ผู้ส่งออก, 24, 565,48.

ความร่วมมือด้านการค้าผักผลไม้ระหว่างจีนไทยมีอนาคตอันก้าวหน้าสดใส. (2005, มกราคม). แม่น้ำโขง 32, 39-40.

ความร่วมมือด้านการค้าระหว่างมณฑลยูนนานกับจังหวัดภาคเหนือของไทยบรรลุความคืบหน้าอย่างก้าวกระโดดครั้งใหม่. (2011,กรกฎาคม).แม่น้ำโขง 110,48-49.

คุชแมน, เจนนิเฟอร์ เวย์น. (2528). การค้าทางเรือสำเภาจีน-สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์. แปลโดย ชื่นจิตต์ อำไพพรรณ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

คุนหมิงจะก่อตั้ง “ศูนย์อบรมเทคนิค อาชีวะสากลแห่งยูนนาน” ที่มุ่งสู่อาเซียน. (2009, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 81, 28.

คุนหมิงจัดงานเอ็กซ์โปเครื่องเรือนแพนเอเชีย(2011,พฤศจิกายน).แม่น้ำโขง 114,22

คุนหมิงแฟร์ครั้งที่ 17 การค้าที่เติบโตรวดเร็วและจุดเด่นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น. (2009, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 86, 4-9.

คุนหมิงแฟร์เปิดงานวันที่ 26 สิงหาคมศกนี้. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15,56.

เครื่องจักรด้านวิศวกรรมของจีนเป็นทางเลือกอันดับแรกของตลาดอาเซียน. (2011,มิถุนายน).แม่น้ำโขง 109,38-39.

เครือบริษัทไฮเออร์ประเทศจีน. (ตุลาคม 2010) แม่น้ำโขง 92, 50-51.

โควตานำเข้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ของประเทศจีนปีหน้าจะมากกว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17,58.

โครงการ “ผักแลกน้ำมัน” ระหว่างจีน-ไทย ผักสดที่ฝ่ายจีนส่งออกมีมูลค่าเกินร้อยล้านหยวน. แม่น้ำโขง 92 (ตุลาคม 2010), 44-45.

งานเจรจาการค้า การลงทุนภาคเกษตรยูนนานของจีน ณ สิงค์โปรได้รับความสำเร็จอย่างมากมาย. (2006, สิงหาคม). แม่น้ำโขง. 51, 24-27.

งานแสดงสินค้าเห็ดป่า ครั้งที่ 5 ณ ยูนนาน ประเทศจีน (2009, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 89, 46-47.

งานเอ็กซ์โปจีน-อาเซียนครั้งที่ 7 จะเสริมสีสันพิเศษของงานเฉพาะกิจให้โดดเด่นยิ่งขึ้น. แม่น้ำโขง  100 (2010, กันยายน), 40-41.

งานเอ็กซ์โปจีน-อาเซียนเร่งกระบวนการรวมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค. (2014, มีนาคม). แม่น้ำโขง 141, 44-45.

งานเอ็กซ์โปจีนกับเอเชีย-ยุโรป (CAE EXPO). (2011, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 111, 13-15.

จำนวนรถยนต์ส่วนตัวของจีนทะลุเป้า 10 ล้านคัน. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 20-21.

จิตทิพย์ พึ่งอาศรัย. (2547). ผลจากการลดอัตราภาษีศุลกากรผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนที่มีต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศไทย (Effect of tax reduction in cassava product of the People’s Republic of China on the import cassava product from Thailand). วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จิราภา ธนาไชยสกุล. (2544). บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊. วิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จีนกลายเป็นประเทศการค้าอันดับ 5 (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 56.

จีนกลายเป็นประเทศที่ผลิตรองเท้ามากที่สุดในโลก. (2006, ธันวาคม). แม่น้ำโขง. 55, 18-19.

จีนกลายเป็นประเทศที่ยื่นขอสิทธิบัตรมากเป็นลำดับ 3 ของโลก. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 47.

จีนกำลังปฏิบัติตนอย่างประเทศที่มีความรับผิดชอบ. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 16-17.

จีนดำเนินมาตรการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของเล่น. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 47.

จีนต้อนรับกระแสนิยมในการลงทุนด้านทีวีดิจิตอล. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 18-19

จีน-ไทยจะลดภาษีศุลกากรพืชผักผลไม้ถึงสูญ. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 58.

จีนเพิ่มการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 16-17.

จีนยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์การเกษตรส่งออก. (2009, เมษายน). แม่น้ำโขง 83, 20-21.

จีนและประเทศเอเชียเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตสำคัญของโลก. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 14-15.

จีนส่งเสริมการผลิตวัสดุน้ำมันพืชให้พัฒนาอย่างสมบูรณ์. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 18-19.

จีนให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 16-18.

จีนกับกัมพูชาร่วมทุนก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษท่าเรือสีหนุ. (2008, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 72, 44-47.

จีนกับอาเซียนจะสร้างเขตการค้าเสรีที่ใหญ่อันดับ 3 ของโลกให้เป็นจริงในอีก 5 ปีข้างหน้า. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 32.

จีนจะจัดตั้งระบบการลงทุนข้ามประเทศที่เปิดกว้างและสะดวกยิ่งขึ้น. (2011,เมษายน).แม่น้ำโขง 107,22-24.

จีนจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกใน 15 ปีข้างหน้า. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 16.

จีนจะส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าในเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนให้มากขึ้น. (2011,เมษายน).แม่น้ำโขง 107,40-41.

จีนบุกเบิกสภาวการณ์ใหม่ของการเปิดสู่ภายนอก. (2008, เมษายน). แม่น้ำโขง 71, 8-11.

จีนประสบผลสำเร็จอย่างเต็มที่ในการปฏิรูปและพัฒนาวิสาหกิจของรัฐ. (2003, มกราคม). แม่น้ำโขง 10, 10-11.

จีน-ไทยกำหนดมาตรการผลักดันการนำเข้าและส่งออกผลไม้ยูนนาน-ไทยให้รวดเร็วขึ้น. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 36.

จีนและอาเซียนเร่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์อย่างแข็งขัน. แม่น้ำโขง 92, (ตุลาคม 2010), 46-48.

จีนให้ความสำคัญต่อการลงทุนและความร่วมมือในต่างประเทศ. (2011,ตุลาคม).แม่น้ำโขง 113,12-13.

จีนส่งเสริมการลงทุนในกิจการไฮเทคใหม่และการค้า การบริการ. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 17.

จุดมุ่งมั่นในการยกกระดับการเปิดสู่ภายนอก. (2007, กันยายน). แม่น้ำโขง 64, 6-11.

จุดสว่างของเศรษฐกิจอาเซียนปรากฏตัวที่คุนหมิงแฟร์. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 9-11.

เจ่เก้ากลายเป็นด่านเข้าออกที่จะถูกเลือกเป็นอันดับแรกของธุรกิจภาคตะวันออกของจีนในการเข้าสู่อาเซียนอาคเนย์. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 33.

ชนาใจ หมื่นไธสง บดี ปุษยายนันท์ และ ภัทร์ธีนันท์ หมื่นไธสง. (2562). นโยบายต่างประเทศของจีน ‘หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง’ กับปรากฏการณ์ในจังหวัด หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. (China’s Foreign Policy‘One Belt One Road’and the Phenomena in Nong khai, Udon Thani and Khon Kaen, Northeastern (ISAN) Thailand). มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 36 (3) กันยายน – ธันวาคม. 55-94.

ชนินทร์ มีโภคี,  พันธ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา สายสุนทร,  อักษรศรี พาณิชสาส์น,  และวันชัย ขันตี. (2543). การศึกษาวิจัยการค้าและผลกระทบที่เกิดจากข้อตกลงสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชลทรัพย์ คิดรังสรรค์. (2545). การศึกษาการนำเข้ากุ้งสดแช่แข็งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจากไทย (A study of Thai frozen shrimps import of the people’s republic of China). วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ))–มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชายฉัตร ธีรวัฒน์. (2542).  ผลกระทบการลดภาษีนำเข้าข้าวต่อปริมาณการนำเข้าข้าวของ สาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร (The effects of tariff reduction on rice import from Thailand to the people’s republic of China under the general agreement on tariffs and trade (GATT)). วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ))–มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ซีโน โฮม. โรงงานปูนซีเมนต์ที่สร้างใหม่ของโลกมีครึ่งอยู่ที่ประเทศจีน. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 58.

ซีโน โฮม. สร้างยูนานให้เป็นสวนผักผลไม้ของเอเชียอาคเนย์. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 38.

เซี่ยงไฮ้รับสมัครการออกแบบผลิตภัณฑ์พิเศษงานเอกซ์โปโลกปี 2010 จากทั่วโลก. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 60.

เณศรา สุขพานิช,  อักษรศรี พานิชสาส์น,  และศักดิพล เจือศรีกุล. (2553). คู่มือการค้าและการลงทุนด้านอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ดวงกมล สุนทรขัณฑ์. (2544). การศึกษาผลกระทบต่อไทยเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก โดยใช้แบบจำลอง GTAP (China’s accession to the WTO and its impacts on Thailand : the GTAP model approach). วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดอกผักน้ำมันหลังผิงยูนนานก่อตัวเป็นลูกโซ่อุตสาหกรรม. (2007, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 57, 24-25.

ด่านเข้าออกคุนเจรับ. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 18-19.

ดาบหัวสา หัตถกรรมพื้นบ้านชนเผ่าอาชาง. (2008, เมษายน). แม่น้ำโขง 71, 72.

ได้เวลาลงทุน เฟส3 ปักธงฮับอินโดจีนใน 10 ปี. (2558, พฤษภาคม). Logistics Thailand, 14(153), 30-34.

ตลาดขายส่งสินค้าไทยจัดตั้งที่คุณหมิง. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 42-43.

ตลาดรถยนต์ของจีนมีแนวโน้ม 4 ประการ. (2007, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง. 60, 14-15.

ตลาดอุปกรณ์โรงแรมซินตงเหมิงคุนหมิงสร้างเวที Win-Win ร่วมกับมิตรอาเซียน. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 32.

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2555, มกราคม-มีนาคม). การประเมินทัศนคติของผู้ประกอบการไทยภายหลังเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 32(1), 18-31.

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคเรียกร้องให้เริ่มต้นกระบวนการเจรจาการค้าพหุภาคีขึ้นใหม่. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 59.

ท่าการณ์พาณิชย์จีน-อาเซียน เริ่มสร้างขึ้นที่นครคุนหมิง.(2008, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 69, 42.

ทางหลวงออกชายแดนของยูนนานนำมาซึ่งโอกาสทางการค้าอย่างใหญ่หลวง. (2009, กันยายน). แม่น้ำโขง 87, 18-21.

ไทยเปิดศูนย์แสดงสินค้าที่คุนหมิง. (2005, มกราคม). แม่น้ำโขง 32, 41-42.

ธุรกิจ PV แห่งแรกของภาคประจิมจีนได้ตั้งขึ้นที่มณฑลยูนนาน. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 57.

ธุรกิจขนาดกลางและย่อมของยูนนานจะไปหุ้นส่วนร่วมมือที่กรุงเทพฯ. (2005, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 33, 34.

ธุรกิจจีนมาลงทุนที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก. (2011,มีนาคม).แม่น้ำโขง 106,36.

ธุรกิจยายิ่วเซิงยูนนานผ่านการรับรอง GMP. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 60.

ธุรกิจยูนนานค่อยๆ พากันไปลงทุนในประเทศอาเซียน. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 34-35.

ธุรกิจเหล้าเบียร์ของยูนนานที่ชื่อ “หลานชางเจียง”. (2005, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 33, 44-45.

นมผงยูนนานได้รับความนิยมจากผู้ในประเทศอาเซียน. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 44.

นภาพร ไชยขันแก้ว. (2555, กุมภาพันธ์).  ตลาดลำไยในจีน. ผู้จัดการ 360, 4(39), 106-109.

นวพล วิริยะกุลกิจ. (2556,  มีนาคม). บริหารธุรกิจครอบครัวแบบ “จีนโพ้นทะเล”. การเงินธนาคาร, 371, 148-150.

นายหู จาวหยูน ทำธุรกิจด้วยมโนธรรม ความรักและกตัญญู. (2005, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 33, 46-47.

นักธุรกิจจีนเปิดสัมมนาที่หมีเล่อยูนนาน. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 32-33.

น้ำวิเศษยี่เหมินกลั่นสุราชั้นเยี่ยม. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 62-63.

นิทรรศการเกษตรกรจีนขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์กรุเทพฯ. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 38.

บรรดาผู้นำอาเซียน เรียกร้องให้เร่งรีบสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 39.

บทสัมภาษณ์พิเศษ นายเหลียง กว่างหัว. (2008, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 73, 48-49.

บริษัทกลุ่มเบียร์หลานชางเจียง. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 64-65.

บริษัทเครือฉงชิ่งลี่ฟาน จำกัด. (2009, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 85, 32-35.

บริษัทเออินเตอร์เนชั่นแนลอินฟอร์เมชั่น. (2541). การศึกษาอุปสงค์ของตลาดประเทศจีนตอนใต้  (มณฑลยูนาน). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก.

บริษัทอาหารเห็ดฉุงซานยี่เหมินยูนนาน. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 61.

บุญทรัพย์ พานิชการ. (2556,  เมษายน). เส้นทางการค้าไทย-จีน(กว่างซี). Logistics Thailand, 11(128), 75-77.

ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของงานเอ๊กซ์โปจีน-อาเซียนครั้งที่สองเข้าสู่การวางแผนล่วงหน้า. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 25-26.

ประเทศไทยจัด “งานแสดงสินค้าข้าวและน้ำมันบริโภคของไทย”ที่คุนหมิง. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 40-41.

ประเทศไทยจะร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านจัดตั้งพันธมิตรผู้ส่งออกกุ้งอาเซียน. (2006, กันยายน). แม่น้ำโขง. 52, 33.

ประสานความร่วมมือ นำไปสู่ชัยชนะร่วมกัน งานคุนหมิงแฟร์ครั้งที่19 และงานแสดงสินค้าประเทศเอเชียใต้ครั้งที่4. (2011,กรกฎาคม).แม่น้ำโขง 110,40-43.

ปี 2004 จีนลงทุนในไทยมากถึง 2,330 กว่าล้านบาท. (2005, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 33, 36.

ปีนี้จีนได้ดึงดูดเงินทุนต่างชาติ 5.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 12-13. โขง 20, 24-25.

ผลไม้ยูนนานขายดีในอาเซียน. (2014, มกราคม). แม่น้ำโขง  139, 48-49.

ผวา’ทุนจีน’ทุบเอสเอ็มอี ‘อี้อูโมเดล’ถล่มผู้ค้ารายย่อย-สำเพ็งระส่ำ. (2554, 17-19 มกราคม). ประชาชาติธุรกิจ, 1,4,13.

ผักระบบนิเวศน์ยี่เหมิน คุณภาพเยี่ยม รสชาติดี. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 61.

ผักสดเชียงรุ่งเข้าสู่ซุปเปอร์มาร์เกตอาเซียน. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 35.

ผลิตภัณฑ์อาเซียนเข้าสู่ตลาดจีน. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 32.

ผลิตภัณฑ์ไฮเทคใหม่ : เซรามิคต้านเชื้อโรคของยี่เหมิน.  (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 60.

ผ้าไหมได้รับความนิยมจากตลาดระหว่างประเทศ. (2006, สิงหาคม). แม่น้ำโขง. 51, 22-23.

พิษณุ เหรียญมหาสาร. (2552). ถอดเกร็ดมังกร ตอน Mr. China พา SMEs ไทยหาช่องรวย. กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

พิษณุ เหรียญมหาสาร อักษรศรี พานิชสาส์น. (2548). ถอดเกร็ดมังกร. ตอน ลัดเลาะรายมณฑล (Zoujin long de tudi. Liaojie Zhongguo ge sheng). กรุงเทพฯ : บ. ค้าสากลซีเมนต์ไทย จำกัด (SCT); สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.

พูนเกศ จันทกานนท์.  (2528). ประวัติความเป็นมาและการขยายตัวการค้าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ.2398-2475 (The history and the expansion of Chinese trade in Bangkok Metropolis 1855-1932). วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เพียรพรรณ กำเนิดศิริ. (2557, มิถุนายน).  บริษัทจีน เบียด สหรัฐฯ ขึ้นแท่นผู้นำแห่งปี 2014.การเงินธนาคาร, 386, 40-46.

ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร. (2555, กุมภาพันธ์).  ค้าขายกับจีนอย่างไรไม่ให้ถูกโกง แนะเคล็ดลับ 6 ข้อรับมือพ่อค้าจีน. การเงินธนาคาร, 358, 212-217.

ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร. (2554, มีนาคม ปักษ์หลัง ).  ตลาดสินค้า อาหารฮาลาลในจีน. ผู้ส่งออก, 24(567), 39-50.

ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร. (2554, มกราคม ปักษ์แรก ). อัญมณีและเครื่องประดับในจีน-ตลาดใหญ่ของใคร.  ผู้ส่งออก, 20-24,40-46.

“ฟิวเจอร์มาร์ต” ที่ปราศจากพนักงานเก็บเงินแห่งแรกของโลกเปิดบริการ. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 26.

มณฑลยุนนานมุ่งสร้างอุตสาหกรรมอาหารสีเขียว. (2008, มีนาคม). แม่น้ำโขง 70, 34-35.

มณฑลยูนนานเริ่มทยอยจัดตั้งระบบควบคุมกำกับคุณภาพของสินค้าเกษตร. (2007, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 66, 40-41.

มันฝรั่งยูนนานเป็นที่นิยมชมชอบของตลาดอาเซียน. (2006, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง. 54, 24-25.

มาตรการ 6 ประการสำหรับยกระดับการบริการของงานเอ๊กซ์โปจีน-อาเซียนครั้งที่ 6.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,36-39

มาลินี อัศวชัย. (2516). การตั้งตัวและการทำการค้าของพ่อค้าชาวจีนในไทย. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

มูลค่าการค้าระหว่างยูนนานกับประเทศในอนุภูมิภาคมหาแม่น้ำโขงมีจำนวน 1,050 ล้านดอลลาร์. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 32.

“เมดอินไชน่า” รณรงค์เข้าเป็นยี่ห้อท็อปเท็นโลก.  (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 22-23.

เม็ดฟักทองและวอลนัตของยูนนานเป็นที่ชมชอบในตลาดประเทศอาเซียน. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 43.

เมืองการค้าสากลของจีนที่มุ่งสู่อาเซียนและเอเชียใต้ได้สรางขึ้นที่คุนหมิงในชั้นต้น.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,22-23

เมื่อแบรนด์จีนขอตำแหน่ง. (2558, กุมภาพันธ์). Top Three. Marketeer 15(180 ), 74-77.

ไม้อัดจากหญ้าเสือหมอบจะเข้าสู่ตลาด. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 19.

ยี่เหมิน : แหล่งลงทุนที่คึกคัก. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 60.

ยูนนานกับไทยยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าให้ภาพรวมสูงขึ้น. (2006, สิงหาคม). แม่น้ำโขง. 51, 34-39.

ยูนนานจะบรรลุการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ท่ามกลางการขยายการเปิดสู่ภายนอก. (2009, เมษายน). แม่น้ำโขง 83, 22-23.

ยูนนานโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์สู่ตลาดโลก. (2007, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง. 60, 22.

ยูนนานสร้างฐานการผลิตเครื่องหอมที่ใหญ่ที่สุดของจีน. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35,42.

ยูนนานดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกแก่การเข้าออกของบุคคลและสินค้าเขตชายแดน. (2003, ธันวาคม).แม่น้ำ

ยูนนานสร้างมาตรฐานการเกษตรช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 30-31.

ยูนนานเสริมการบริการแก่การลงทุนจากภายนอก. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 32-33.

ร่วมกันสร้างตลาดใหญ่แห่งอาเซียน. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 4-8.

รัฐบาลจีนเปิดเขตสิทธิการบินที่ 5 ให้แก่บริษัทการบินต่างประเทศอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 16.

เร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างจีนและอาเซียน. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 42-43.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2533). 15 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับจีน. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.].
 

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. ยุทธศาสตร์จีนบนเส้นทางการค้าจากเอเชียถึงแอฟริกา. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_175357 

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. วิสัยทัศน์จีนศตวรรษที่ 21 จากคุมอินเตอร์เน็ตสู่คุมเส้นทางการค้าโลก. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_173558

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2536, พฤศจิกายน). การค้าระหว่างไทยกับจีน. เศรษฐสาร, 7(11), 1-3.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2543, มีนาคม – เมษายน).  ข้อสังเกตการค้า-การลงทุนกับจีน เก็บตกจากประสบการณ์นักลงทุนไทย. เศรษฐสาร, 14(3), 1-3; 14, (4) , 1-3.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (ธ.ค. 2544). จีนกับ WTO. เศรษฐสาร; 15(12 ), 3-5, 7.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2539).  แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน. [ม.ป.ท.] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2540). แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2541). ปริมาณการค้าของจีนตอนใต้ (ยูนนาน เสฉวน กวางสี) กับประเทศไทย พม่า และลาว. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2543). ระบบเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และ การค้าภายในประเทศจีน : ศึกษากรณีมณฑลยูนนาน. [ม.ป.ท.] : โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2533,  กรกฎาคม). 15ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับจีน. วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา; 3(1 ), 51-74.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน,  อักษรศรี พานิชสาส์น,  และอวยพร สุธาทองไทย. (2548). เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสำคัญต่อไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ] : สกว. .

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน และคณะ. (2536).  ความสัมพันธ์ไทย-จีน : ลู่ทางการค้าและการลงทุนไทย-จีน (ตอนใต้) กวางตุ้ง กวางสี ยูนนาน (การสัมมนาระหว่างประเทศเรื่องความสัมพันธ์ไทย-จีน : ลู่ทางการค้าและการลงทุนไทย-จีน (ตอนใต้) กวางตุ้ง กวางสี ยูนนาน (2536 : กรุงเทพฯ)). กรุงเทพฯ : โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วัสดุหินบริษัทยี่ว์เฟิงยี่เหมินของธรรมชาติ คุณภาพเยี่ยม. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 62.

วิสาหกิจจีนและไทยพยายามขยายปริมาณการค้าข้ามแดนที่ดำเนินการขนส่งในทางหลวง R3 ให้มากขึ้น. (2009, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 81, 22-23.

วิสาหกิจยูนนานและไทยได้ลงนามความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือสองฉบับที่ปักกิ่ง. (2012, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 120, 28..
 

เว็บไซต์ปัจจัยการเกษตรจีน-อาเซียน เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว. แม่น้ำโขง 92 (ตุลาคม 2010), 49.

ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์. (2539). พัฒนาการการดำเนินธุรกิจและการธำรงเอกลักษณ์ธุรกิจแบบจีน : กรณีศึกษาสองตระกูล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศูนย์กระจายสินค้าของไทยในประเทศจีน. (2556, พฤษภาคม).  Logistics Thailand, 11(129), 60-65.

ศูนย์การค้าไทย-จีนตั้งขึ้นที่คุนหมิง. (2006, สิงหาคม). แม่น้ำโขง. 51, 32-33.

ศูนย์วิจัยการพัฒนาภูมิภาคและอุตสาหกรรมอาเซียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการที่คุนหมิง. (2007, มิถุนายน). แม่น้ำโขง. 61, 42-43.

ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์เกษตรพิเศษที่ราบสูงยูนนานเปิดตัวในนครคุนหมิง. (2014, มีนาคม). แม่น้ำโขง 141, 30-31.

สกญ. คุนหมิง จัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในไทย Invest Thailand : Your best choice. (2012, เมษายน). แม่น้ำโขง 118, 42-44.
 

สถิติการค้าจีน-อาเซียน ช่วยสนับสนุถนข้อมูลด้านพาณิชยกรรม.(2011,มกราคม).แม่น้ำโขง 104,39

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมงานเวิลด์เอ็กซ์โปเซี่ยงไฮ้ปี 2010. แม่น้ำโขง  100 (2010, กันยายน), 34.

สมภพ มานะรังสรรค์. (2554, มีนาคม ื18).  การขยายตัวของ ‘FDI’ จีนในต่างแดน. เนชั่นสุดสัปดาห์,  19(981), 30 ; 19(982), 30. 

สมภพ มานะรังสรรค์.ป(2554, มกราคม 21).  การขยายตัวของเครือข่ายค้าปลีกในชนบทจีน. เนชั่นสุดสัปดาห์, 19(973), 30.

สมภพ มานะรังสรรค์. (2554, พฤษภาคม 27 –  มิถุนายน 3).  การขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในจีน. เนชั่นสุดสัปดาห์, 19(991), 30 ; 19(992), 30-31.

สมภพ มานะรังสรรค์. (2554, มิถุนายน 24 – กรกฎาคม 1).  การลงทุนของจีนในสหรัฐ. เนชั่นสุดสัปดาห์, 20(995), 30 ; 20(996), 30.  

สมภพ มานะรังสรรค์. (2554, กรกฎาคม 8) แนวโน้มการลงทุนของต่างประเทศในจีน. เนชั่นสุดสัปดาห์, 20(997), 30.

สมภพ มานะรังสรรค์. (2554, กรกฎาคม 22). เมื่อจีนสถาปนาวันการท่องเที่ยวแห่งชาติ. เนชั่นสุดสัปดาห์, 20(999), 30.

สมภพ มานะรังสรรค์. (2554, มิถุนายน 10). อาหารตะวันตกกำลังบุกจีน. เนชั่นสุดสัปดาห์, 19,993(10 มิ.ย. 2554),30. 

สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าอาเซียน-จีนก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานคร. (2011,มีนาคม).แม่น้ำโขง 106,41.

สมุนไพรฉั่งฉิก ได้กลายเป็นอุตสหกรรมหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของเหวินซานมณฑลยูนนาน. (2008, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 73, 38-39.
 

สายตาทั่วโลกต่างจับตามองงานเอ๊กซโปนานาชาติของจีน. แม่น้ำโขง 92 (ตุลาคม 2010), 32-35.

สัมมนาถอดรหัสแผนพัฒนาฯฉบับที่12ของจีนเจาะโอกาสการค้า-การลงทุนไทยรอบอ่าวเป่ยปู้.(2011,มิถุนายน).แม่น้ำโขง 109,10-13.

สำนักงานหอการค้าประเทศอาเซียนประจำจีนก่อตั้งขึ้นที่นครคุนหมิง. (2011,ตุลาคม).แม่น้ำโขง 113,42-43.

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. (2545). การศึกษาข้อมูลการผลิตและการตลาดลําไยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ : สำนัก.

สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. (2558, กุมภาพันธ์). ฉลองตรุษจีนกับภาระภาษี. เอกสารภาษีอากร 34,401(ก.พ.2558),81-87.

สินค้าอาเซียนเข้าสู่ตลาดจีน.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,46-48

สุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์. (2554, กุมภาพันธ์ ปักษ์แรก – มีนาคม  ปักษ์แรก – มีนาคม ปักษ์หลัง).  ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – จีน. ผู้ส่งออก, 24(564), 19-22 ; 24(566),51-5 ; 524(567), 19-22.

เสาวลักษณ์ หนูสวาสดิ์. (2546). การศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างการลงทุนในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โสภา รักษาพล. (2546). การศึกษาบทบาทของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลกระทบทางการค้าที่มีต่อประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

หนึ่งปีใน W.T.O จีนโดดเด่นที่สุด. (2003, มกราคม). แม่น้ำโขง 9, 6-11.

เหล้ายาบำรุง : ตำหรับพิสดารของราชสำนักจีนโบราณ. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 61.

แหวนที่สวยงามขวัญใจแห่งรัก. (2007, กันยายน). แม่น้ำโขง 64, 74-75.

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเกิดกระแสระเบียงเศรษฐกิจดึงดูดธุรกิจและเงินเทุน. (2011, สิงหาคม)แม่น้ำโขง 111, 50-51.

อรวรรณ บัณฑิตกุล. (2557,  กันยายน) Real Estate’s Megatrend กระแสจีนยึดเมือง. Marketeer, 15(175), 101-105. 

อักษรศรี พานิชสาสน์. (2549). การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใต้ของจีน : ความเป็นไปได้ โอกาส และอุปสรรค (The economic linkages between Thailand and China’s Southwestern Provinces : possibility, opportunities and obstacles). วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อักษรศรี พานิชสาส์น. (2550). โครงการวิจัยจุดเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างไทย-จีนตอนใต้ บนเส้นทางและบริเวณสองฝั่งคุน-มั่น กงลู่ (Kunming-Bangkok highway) ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South economic corridor). [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.].

อักษรศรี พานิชสาส์น. (2552). ถนนการค้าสู่จีน (New trade lane to China). กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook.

อักษรศรี พานิชสาส์น. มิติใหม่ความสัมพันธ์ไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก : หลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO (New dimensions of Sino-Thai economic relations : after China’s WTO entry). (2546). กรุงเทพฯ : โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อักษรศรี พานิชสาส์น. (2556, มกราคม). เอกชนจีนคาดหวังอะไรจากอาเซียน. เอกสารภาษีอากร 32(376), 30-32. 

อักษรศรี พานิชสาส์น. (2550). Doing business in China ปักธงรุกตลาดจีน. กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์.

อักษรศรี พานิชสาส์น, ชาญชัย วีระประดิษฐ์ศิลปะ และ Li Renliang. (2552).โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำคู่มือมาตรฐานและกฎระเบียบในการส่งออกสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีน. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อักษรศรี พานิชสาส์น ธานี, ชัยวัฒน์ จุฬวดี, วรศักดิ์โยธิน  และอวยพร สุธาทองไทย. (2549). จีน : หนึ่งประเทศ หลายมณฑล หลากกฎเกณฑ์. [ม.ป.ท.] : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

อักษรศรี พานิชสาส์น และคณะ. (2549). โครงการศึกษา “โอกาส ปัญหา และอุปสรรคทางการค้าในการเข้าสู่ตลาดจีนอันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน-จีนโดยเจาะลึกเป็นรายมณฑล”. กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD).

อักษรศรี พานิชสาส์น และคณะ. (2553). โครงการศึกษาวิจัยการจัดทำข้อมูลการเจาะตลาดเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการค้าของ SMEs ไทยสู่ประเทศจีนภาคใต้/ตะวันตก : ภายใต้โครงการ ASEAN SMEs Partnership roadmap. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อี.ยู. เสนอแนวปฏิรูปตลาดการขนส่งทางหลวง. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 46.

อาเซียนได้กลายเป็นหุ้นส่วนการค้าสำคัญของพลอยสังเคราะห์ประเทศจีน. (2005, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง. 38, 33.

อาหารพิเศษสีเขียวของยูนนานได้ตกลงซื้อขายเกินร้อยล้านหยวนที่ปักกิ่ง. (2003, มกราคม). แม่น้ำโขง 9, 40-41.

อาศัยโอกาสในการจัดโอลิมปิกเกมส์ยกระดับมาตรฐานการค้าและบริการของปักกิ่ง. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 32-33.

อินโดนีเซียเริ่มสร้างศูนย์การแสดงและจำหน่ายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์. (2006, กันยายน). แม่น้ำโขง. 52, 32.

อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ธนาคารยุคใหม่ในจีน. การเงินธนาคาร 385, 36-42.

อำพา แก้วกำกง.(2555,  กรกฎาคม – ธันวาคม).  การขยายบทบาทด้านการค้าของจีนในกัมพูชาตะวันตก : นัยต่อประเทศไทย. วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 11(2), 127-140.

อำเภอเหอโข่ว มณฑลยูนนาน : เมืองท่่าการค้าระดับนานาชาติที่กำลังผงาดขึ้นใหม่. แม่น้ำโขง  100 (2010, กันยายน), 30-33.

อาศัยงานเอ็กซ์โปจีน-อาเซียนส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน. (2011,กรกฎาคม).แม่น้ำโขง 110,50-53.

อุตสาหกรรมการเพาะปลูกกาแฟรุ่งเรืองขึ้นในนครผูเอ่อมณฑลยูนนาน. (2012, มกราคม). แม่น้ำโขง 116, 34-35.

อุตสาหกรรมการก่อสร้างของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 19.

อุตสาหกรรมป่าไม้นครป่าวซานมณฑลยูนนานส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม. (2007, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง. 57, 26.

เอ๊กซโปจีน-อาเซียน จะมีอิทธิพลต่อยุโรปมากยิ่งขึ้น. (2009, กันยายน). แม่น้ำโขง 87, 30-33.

เอดีบีออกเงินช่วยเหลือเขตการพัฒนาในภาคตะวันออกของอาเซียน เพื่อปรับปรุงปัจจัยความพร้อมด้านการค้า. (2007, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 66, 53.

China Kunming Import & Export Commodities. (2007, มกราคม). แม่น้ำโขง. 56, 36-37.

Scroll to Top