บรรณานุกรมเกี่ยวกับจีน ในด้านการแพทย์ ประกอบด้วย

การใช้น้ำนมเสริมสวย. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 74-75.

การดื่มน้ำต้องยึดหลักทางวิทยาศาสตร์. (2009, มีนาคม). แม่น้ำโขง 82, 60.

การสงเคราะห์ด้านการรักษาโรคแบบหลายระดับชั้นของจีนกำลังก่อตัวขึ้นตามลำดับ. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 16-17.

การเสริมสวยใบหน้าด้วยผลส้ม. (2007, มิถุนายน). แม่น้ำโขง. 61, 76.

ไข้เลือดออกระบาดที่นครหลวงอินเดีย.  (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 23.

ความรู้ทั่วไปในการแก้ปัญหาเมื่อเส้นผมเกิดไฟฟ้าสถิต. (2009, เมษายน). แม่น้ำโขง 83, 60.

ความรู้ในการเลือกใบชา. (2007, กันยายน). แม่น้ำโขง 64, 72.

ความรู้ในการออกกำลังกาย. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 68-69.

เคล็ดลับที่ทำให้เยื่อพอกหน้ามีสรรพคุณมากขึ้นเท่าตัว. (2007, มกราคม). แม่น้ำโขง. 56, 60-61.

เคล็ดลับในการดื่มน้ำผักผลไม้. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 70-71.

เคล็ดลับในการปรับเปลี่ยนสีผิวที่เหลืองให้ดูดีขึ้น. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 76-77.

เคล็ดลับในการป้องกันริ้วรอย. (2007, กันยายน). แม่น้ำโขง 64, 73.

เครือองค์กรการแพทย์แผนจีนแห่งมณฑลยูนนาน บูรณาการแพทย์แผนจีน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน. (2012, มีนาคม). แม่น้ำโขง 117, 36-37.

จางฮุ่นซิน. (2564). การผดุงครรภ์แบบจีน.  สืบค้นเมื่อ 28  กันยายน 2564, จาก https://www.arsomsiam.com/midwifery-in-china/

จีนค่อยๆ พัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ขึ้น. (2009, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 86, 10-13.

จีนจัดระเบียบการควบคุมใบสั่งยาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการรักษาโรค. (2007, มิถุนายน). แม่น้ำโขง. 61, 20-21.

ชาวนครปักกิ่งเข้ารักษาพยาบาลและเสียภาษีด้วย “กุญแจอิเลคทรอนิคส์”. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 14.

ชาอบดอกไม้สามารถป้องกันโรคอ่อนเพลียฤดูใบไม้ผลิได้. (2009, เมษายน). แม่น้ำโขง 83, 58-59.

ใช้น้ำหอมอย่างไรให้ถูกวิธี. (2009, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 81, 60-61.

ชาวนามณฑลเจ้อเจียงมีการประกันการรักษาพยาบาล. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 11.

ซาฉิกของเหวินซานที่“ต่อให้นำทองคำมาแลกก็ไม่ให้”. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 39-40.

ดูแลสุขภาพของเท้า. (2007, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 57, 56-57.

เต้นรำมีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจ. (2007, กันยายน). แม่น้ำโขง 64, 68.

ทรัพยากรด้านยาสมุนไพรจีนของยูนนานเป็นอันดับหนึ่งของจีน. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 46.

ทารกหลอดแก้วคนแรกฉลองวันเกิด 25 ปี. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 28.

น.พ.เฝิง เต๋อข่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวด่างขาวที่เข้าสู่สังคมโลก. (2011,กรกฎาคม).แม่น้ำโขง 110,46.

นักศึกษาไทยไปศึกษาการบริหารร่างกายตามหลักแพทย์แผนโบราณจีนที่ยูนนาน. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 37.

เปลือกผลไม้อุดมไปด้วยสารอาหาร. (2009, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 89, 60-61.

แผนกการเดินปัสสาวะเพศชายโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนแห่งมณฑลยูนนาน.(2011,กันยายน).แม่น้ำโขง 112,26-27

แผนกการนวด โรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนมณฑลยูนนาน. (2011, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 111, 44-45.

แผนกจักษุ โรงพยาบาลหมายเลข1 แห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง. (2011,ตุลาคม).แม่น้ำโขง 113,29-31.

แผนกเนื้องอก โรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนมณฑูลยูนนาน:สร้างความหวังให้แก่ชีวิต. (2011,กรกฎาคม).แม่น้ำโขง 110,44-45.

แผนกบำบัดความเจ็บปวด โรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง. (2012, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 120, 25-27.

แผนกฝังเข็มและรมยาของโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนแห่งมณฑลยูนนาน(2011,พฤศจิกายน).แม่น้ำโขง 114,30-31

แผนกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง. (2010, มีนาคม). แม่น้ำโขง 117, 33-35.

แผนกโรคกระดูกโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนแห่งมณฑูลยูนนาน ยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยี มุ่งมั่นการบำบัด. (2011,ตุลาคม).แม่น้ำโขง 113,32-33.

แผนกโรคข้อและรูมาติสซั่มโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนมณฑลยูนนาน:รักษาโรครูมาติสซั่มฯอย่างมีเอกลักษณ์ (2011,มิถุนายน).แม่น้ำโขง 109,28-29.

แผนกโรคจิตเวช โรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์คุนหมิง.(2011,ธันวาคม ).แม่น้ำโขง 115,29-31.

แผนกโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่มโรงพยาบาลหมายเลข1แห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง. (2011,ตุลาคม).แม่น้ำโขง 113,26-28.

แผนกโรคไต โรงพยาบาลการแพทย์แผนจีน มณฑลยูนนาน : บ้านสุขสันต์ของผู้ป่วย. (2012, มกราคม). แม่น้ำโขง 116, 36-37.

แผนกโรคผู้สุงอายุโรงพยาลาลการแพทย์แผนจีนมณฑลยูนนาน.(2011,ธันวาคม ).แม่น้ำโขง 115,32-33.

แผนกเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง. (2012, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 119, 41-43.

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง. (2012, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 119, 38-40.

แผนกศัลยกรรมซ่อมแซมเส้นประสาทโดยรอยผ่าขนาดเส้นเล็กโรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง. (2012, มีนาคม). แม่น้ำโขง 117, 30-32.

แผนกศัลยกรรมซ่อมเส้นประสาทโดยรอยผ่าขนาดเล็ก โรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง. (2010, มีนาคม). แม่น้ำโขง 117, 30-32.

แผนกศัลยกรรมโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์คุนหมิง.(2011,ธันวาคม ).แม่น้ำโขง 115,26-28

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ และแผนกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง. (2011, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 111, 38-43.

แพทย์แผนจีนรักษาโรคผิวหนังจากนอกถึงใน แผนกโรคผิวหนังโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนมณฑลยูนนาน. (2012, เมษายน). แม่น้ำโขง 118, 40-41.

ภาสกิจ วัณนาวิบูล. (2559). แนวคิดการรักษาโรค 8 วิธีของการแพทย์แผนจีน. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 14,2 (พ.ค.-ส.ค.), 124-137.

มณฑลยูนนานทุ่มกำลังสร้างระบบอนุเคราะห์รักษาพยาบาลในเมืองและชนบทให้สมบูรณ์. (2006, สิงหาคม). แม่น้ำโขง. 51, 48-49.

ไม่ควรใช้เวลาในการว่ายน้ำนานเกินควร. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 72.

หยางเจิ้นหลิน และ อัจฉราภรณ์ สุริเมือง. 2556. การรักษาโรคในเด็กเล็กด้วยวิธีการหยิกสันหลัง (เนียจี่) (Treating Childhood Illness with Nieji) วารสาร มฉก. วิชาการ 17, 33 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 141-150

เยื่อพอกหน้าทำด้วยผักผลไม้ บำรุงผิวที่ถูกแสงแดดแผดเผา. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 74-75.

รับประทานผักและผลไม้มากๆ สามารถป้องกันแสงแดดได้. (2009, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 86, 58.

เรียนทำอาหารจีนปีกไก่น้ำแดง. (2009, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 91, 61.

โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนมณฑลยูนนาน. (2011,เมษายน).แม่น้ำโขง 107,38-39.

โรงพยาบาลส่วนหนึ่งของจีนใช้ยาและการรักษาพยาบาลแบบชนชาติ. (2007, มีนาคม). แม่น้ำโขง 58, 22.

โรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยเพทยศาสตร์คุนหมิง. (2011,เมษายน).แม่น้ำโขง 107,32-33.

โรงพยาบาลโหนงเขิ่นของสิบสองพันนา พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว.(2008, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 69, 32-35.

วรรธนะ มโนภินิเวศ และจุรณ มไหศวรรย์, แปลและเรียบเรียง (2552). คู่มือกดจุด 174 จุด หยุดป่วยตามหลักการแพทย์จีน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ขุนเขา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณจีนยูนนานจับมือกับไทยอบรมบุคลากรแพทย์และยาแผนจีน. (2006, กันยายน). แม่น้ำโขง. 52, 41.

วิธีการดูแลรักษาสุขภาพในการใช้คอมพิวเตอร์. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 72-73.

วิธีหายใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. (2008, เมษายน). แม่น้ำโขง 71, 74-75.

ศูนย์ตรวจรักษาโรคต่อมไทรอยด์ โรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง. (2012, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 120, 22-24.

ศูนย์รวมแพทย์แผนจีนชื่อดังสร้งความผาสุกให้ปวงชน.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,26-27

สรรพคุณของน้ำชา. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 70-71.

สร้างสรรค์การกีฬาอันยิ่งใหญ่. (2009, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 85, 52-53.

สหภาพยุโรปบุกเบิกระบบข้อมูลข่าวสารด้านการรักษาโรคและสุขอนามัยชุดใหม่. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 46.

สารอาหารของผัก. (2009, กันยายน). แม่น้ำโขง 88, 60.

สิทธิโชค ชาวไร่เงิน.  (2563). กำเนิด “หน้ากากป้องกันโรคระบาด” ใช้ในวงกว้าง ยุคราชสำนักจีนรับมือโรคระบาดแมนจูเรีย. สืบค้นจาก https://www.silpa-mag.com/history/article_46363

สุขภาพของพลเมืองชาวจีนได้ยกระดับให้สมบูรณ์ขึ้นอีกขั้นหนึ่ง. (2006, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง. 54, 14-15.
 

หยางเจิ้นหลินและ สุริเมือง, อัจฉราภรณ์. 2556. การรักษาโรคในเด็กเล็กด้วยวิธีการหยิกสันหลัง (เนียจี่)(Treating Childhood Illness with Nieji).  วารสาร มฉก. วิชาการ ,  17,  33, 141-150
 

เห็ดหูหนูสีดาสามารถสลายนิ่วในร่างกายได้. (2009, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 91, 60.

อาหาร 10 อย่างที่ช่วยปรับให้การนอนหลับของคุณดีขึ้น. (2009, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 85, 60-61.

อาหารเช้า. (2007, กันยายน). แม่น้ำโขง 64, 70-71.

อาหารที่ช่วยท่านสร้างเสริมสุขภาพ. (2007, มกราคม). แม่น้ำโขง. 56, 58-59.

อาหารสีดำทั้งทันสมัย ทั้งให้คุณค่า. (2007, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 66, 76-77.

อาหารหลากหลายชนิดที่ช่วยบำรุงสายตา. (2009, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 86, 59.

อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลหมายเลข1แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์คุนหมิง. (2011,มิถุนายน).แม่น้ำโขง 109,22-27.

Scroll to Top