บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศจีน ในด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

“3 แม่น้ำไหลเคียง” ถือการอนุรักษ์เป็นหลัก. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 11-13.

กนกนภา เพิ่มบุญพา. (2554, พฤษภาคม 27).  ‘เขื่อนไตรผา’ ปฏิปักษ์สิ่งแวดล้อมจีน. เนชั่นสุดสัปดาห์, 19(991), 82.

การปลูกพื้นที่สีเขียวสำหรับกีฬาโอลิมปิกได้แล้วเสร็จมากกว่า 85 เปอร์เซน. (2008, เมษายน). แม่น้ำโขง 71, 24-25.

การพัฒนาการป่าไม้และการสร้างสรรค์ความเจริญด้านนิเวศน์ในจีนประสบผลสำเร็จอย่างเด่นชัด. (2008, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 72, 16-17.

การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ของยูนนานกลายเป็นจุดไฮโลท์ของการพัฒนาพลังงานใหม่.แม่น้ำโขง  100 (2010, กันยายน), 26-28.

การไฟฟ้าจีนเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 20-21.

การสร้างสถานีชลประทานพลังน้ำของจีนย่างเข้าสู่แถวหน้าระดับสากล. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 58.

การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยาการป่าไม้เป็นหัวใจสำคัญของงานด้านการป่าไม้ในจีนมาโดยตลอด. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 8-11.

“ขยะคือทองคำ” สโลแกนของบริษัทแปรรูปวัสดุรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดของไทย. (2009, มกราคม). แม่น้ำโขง 80, 32-33.

ความร่วมมือด้านพลังงานจีน-อาเซียน เข้าสู่ยุคสมัยแห่ง “การลดภาษีศุลกากรเป็นศูนย์”. (2014, มกราคม). แม่น้ำโขง  139, 46-47. 

ความร้อนอบอ้าวไม่ค่อยปรากฏในรอบร้อยปีพันพัวยุโรป. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 12.

คุณภาพน้ำในช่องเขาซานเซียะหลังเก็บน้ำไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 10-11.

แคว้นฯ ตี๋ซิ่งยูนนานยึดถือระบบนิเวศเป็นที่ตั้งสร้างสรรค์ถิ่นฐานเชิงสีเขียว. (2012, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 119, 34-35.

จีนก้าวไปข้างหน้าอย่างหนักแน่นรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางอากาศทั่วโลก. (2007, มิถุนายน). แม่น้ำโขง. 61, 16-17.

จีนจะเร่งผลักดันการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานดำเนินการรับคืนหลอดไฟเก่ามาเข้ากระบวนการจัดการ. แม่น้ำโขง  100 (2010, กันยายน), 10-11.

จีนจะผลักดันการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้คืบหน้าอีกก้าวหนึ่ง. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 14-15.

จีนจะช่วยประเทศกำลังพัฒนารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ. (2012, มีนาคม). แม่น้ำโขง 117,12-13. 

จีนจะดำเนินมาตรการยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ในการอนุรักษ์ดินและน้ำเชิงนิเวศน์. (2009, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 87, 16-19.

จีนจะเน้นหนักในการนำเข้าบุคคลากรด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์. (2007, เมษายน). แม่น้ำโขง 59, 16-17.

จีนจะปฏิบัติตามกติกาสัญญาว่าด้วยสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศต่อไปดั่งในอดีต. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 23.

จีนจะเร่งผลักดันการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานดำเนินการรับคืนหลอดไฟเก่ามาเข้ากระบวนการจัดการ  (2010, กันยายน) แม่น้ำโขง. 100, 10-11 

จีนได้ก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดของโลก. (2009, กันยายน). แม่น้ำโขง 88, 8-9.

จีนพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่รับมือกับโลกร้อน. (2009, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 89, 30-31.

จีนมีความเห็นให้รักษาเสถียรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดพลังงาน. (2007, มกราคม). แม่น้ำโขง 56, 10-11.

จีนทุ่มกำลังตบแต่งภูดวยให้สวยงาม. (2003, มกราคม). แม่น้ำโขง 10, 12-13.
จีนประสบความสำเร็จอย่างมากในการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแผ่นดิน. (2008, มีนาคม). แม่น้ำโขง 70, 4-9.

จีนปลูกป่า ทั่วโลก ได้ประโยชน์.(2011,มกราคม).แม่น้ำโขง 104,24-25

จีนเพิ่มงบประมาณด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม. (2007, กันยายน). แม่น้ำโขง 64, 12-13. 

จีนรณรงค์การประหยัดพลังงานและลดการระบายมลพิษ. (2007, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 66, 26-27.

จีนส่งเสริมการสร้างความทันสมัยทางระบบนิเวศน์อย่างแข็งขัน. (2007, เมษายน). แม่น้ำโขง 59, 12-15.

จีนเสริมกำลังอนุรักษ์ทุ่งหญ้าอย่างขนานใหญ่. (2006, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง. 54, 10-11.

จีน-อาเซียนให้ความสำคัญกับระบบนิเวศของยูนนาน เสริมสร้างกลไลความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.(2011,มกราคม).แม่น้ำโขง 104,40-43

จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์. (2556). ปัญหากากไขมัน เรื่องไกลที่ใกล้ตัว. ย่านจีน ถิ่นบางกอก (3) (มกราคม-มีนาคม), 20-21.

ฉงซิ่งจะเป็นเมืองที่มี “รถปั่นไฟเคลื่อนที่” แห่งแรกภายในประเทศ. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 10.

ใช้เทคนิคชีวภาพอุตสาหกรรมผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตสีเขียว. (2007, กันยายน). แม่น้ำโขง 64, 14-15.

ใช้มาตรการหลายประการอนุรักษ์พรรณปลาในแม่น้ำแยงซี. (2007, มีนาคม). แม่น้ำโขง 58, 24-25.

ซีโน โฮม. แม่น้ำจินซาเจียงที่เก่าแก่อำเภอสุยเจียงที่เยาว์วัย. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 60-61.

ทะเลสาบลาซื่อห่าย เมืองลี่เจียง…..แหล่งที่พักสำหรับนกย้ายถิ่นตามฤดูกาล. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68,68-69.

ทะเลสาบห่านฟ้าบาอินบรู๊ค:สวนสนุกของห่านฟ้า. (2007, มีนาคม). แม่น้ำโขง 58, 50-51. 

ทิวทัศน์ซานเซียะที่ถูกน้ำท่วม ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์แบบ. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 12-13.

ทิวทัศน์ซานเซียะในอนาคตจะสวยกว่าเดิม. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 14-15.

นครอูรูจะ”ล้าง”ท้องฟ้าให้สดใสภายใน 3 ปี. (2003, มกราคม). แม่น้ำโขง 10, 14-15.

น้ำในแม่น้ำโขงตอนบนมีคุณภาพดี. (2009, เมษายน). แม่น้ำโขง 83, 24-25.

น้ำแม่น้ำเหลืองไหลเข้าสู่บ้านประชาชนทั่วไปที่นครไห่หยวน. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 11.

เนินต้าซานเปาเมืองจาวทง : “ถิ่นฐานนกกระเรียน” จีนตอนใต้.  (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 64-65.

แนวทางเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของจีน. (2011,มีนาคม).แม่น้ำโขง 106,12-15.

ปักกิ่งรับประกันในช่วงโอลิมปิกเกมส์ 2008 มีสภาพอากาศที่ดี. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 30-31.

ปัญญา จารุศิริ. การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน) (Geology of the quadrangle economic zone (emphasis on China and Thailand). กรุงเทพฯ : ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

เผยแพร่ผลพวงโอลิมปิกสีเขียวให้ประชาชนมีท้องฟ้าสีครามเมฆสีขาวมากยิ่งขึ้น. (2009, มกราคม). แม่น้ำโขง 80, 20-21.

พัฒนาอารยธรรมระบบนิเวศน์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างคนกับธรรมชาติ. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 4-7.

พืชภายในห้องกับความแข็งแรงของสุขภาพ. (2009, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 81, 58-59.

พื้นที่ชุ่มชื้นของยูนนานถูกเลื่อนชั้นเป็น “ไตของโลก”(2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 38-40.

มณฑลยูนนานเน้นจุดสำคัญในการปลูกป่า ส่งเสริมประสานงานให้มวลชนมีส่วนร่วม. (2006, กันยายน). แม่น้ำโขง. 52, 50-51.

มณฑลยูนนานให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างการอนุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล. (2008, เมษายน). แม่น้ำโขง
71, 26-28. 

ไม้ดอกที่ได้รับเลือกให้ใช้ในโอลิมปิกเกมส์ สามารถผลิดอกในหน้าร้อน. (2007, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 66, 32-33.

ยี่เหมิน : “สวนหลังบ้านของคุนหมิง”. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 62-63.

ยูนนานจะให้เกษตรกร 5 ล้านคนที่ขาดแคลนน้ำได้ดื่มน้ำสะอาด. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 29.

ยูนนานพัฒนาเทคนิคการปลูกข้าวเจ้าให้ได้ผลผลิตสูง โดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18,10.

ร่วมใจอุ้มชู “3 แม่น้ำไหลเคียง”. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 4-7.

ร่วมมืออนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก. (2007, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 57, 6-8.

ระบบนิเวศกำลังฟื้นฟู น้ำในทะเลสาบไท่หูเริ่มใสสะอาด. แม่น้ำโขง  139, 26-27.

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชาติชื่นชมโอลิมปิกปักกิ่งว่าเป็น”โอลิมปิกสีเขียว”. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 22-23. 

ลิงขนทองยูนนานที่ภูเขาหิมะม้าขาว. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 41-42.

ลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงจะเริ่มดำเนินโครงการป้องกันและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ในเขต 3 “แม่น้ำไหลเคียง”. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 20. 

ลูกบอลไม้ : กอล์ฟชาวบ้านรากหญ้า. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 10. 

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. มลพิษที่มิได้ทุเลาเบาบาง จีนเติบโตด้วยต้นทุนสูงลิ่ว. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 8 – 14 มีนาคม 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_177319

ส่งเสริมการพัฒนาด้านบริการอาสาสมัครของจีน. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 20-21.

ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างประสานสอดคล้องกัน. (2008, มีนาคม). แม่น้ำโขง 70, 20-21.

สภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยของคุณหมิงดีขึ้นเรื่อยๆ. (2006, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง. 54, 38-39.

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยของคุนหมิงดีขึ้นทุกวัน. (2003, มกราคม). แม่น้ำโขง 9,42-43.

สร้างสรรค์ยูนนานให้เป็นมณฑลระบบนิเวศน์. (2007, เมษายน). แม่น้ำโขง 59, 26-29.

สร้าง “อาเซียนใหม่สีเขียว”. (2009, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 89,45.

สวนน้ำโอลิมปิกปักกิ่ง. (2007, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 65, 24-25.

สิงคโปร์ทุ่มกำลังพัฒนาการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. (2009, มีนาคม). แม่น้ำโขง 82, 32-35

สิงคโปร์นิยมไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 33.

เส้นทางการพัฒนาเขตปศุสัตว์ทุ่งหญ้าของจีนที่ยึด “ระบบนิเวศน์เป็นอันดับแรก” ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ.(2011,ธันวาคม ).แม่น้ำโขง 115,12-16

หมู่บ้านโอลิมปิกพลังงานสีเขียว. (2008, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 73, 26-28.

แสวง โพธิ๋เงิน  และคณะ. (2520). ผลของระเบิดปรมาณูของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อภินันท์ บัวหภักดี. (2554, มิถุนายน). ด่วน 69 กรุงเทพ-หนองคาย และเทียบรับรถไฟลาว-จีน ที่ท่านาแล้ง. อนุสาร อสท 51(11), 40-53.

‘อลงกรณ์’ เผยทุนต่างชาติวิ่งเข้าโปรเจ็ก ทวาย สิงคโปร์-จีน รุมจีบ อิตาเลียนไทยร่วมแจมโปรเจ็ก. (2554). Customs import-export,131, 28-29.

อุตสาหกรรมป่าไม้นครป่าวซานมณฑลยูนนานส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม. (2007, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 57, 26. 

อุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จีนประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. (2007, สิงหาคม).

      แม่น้ำโขง 63, 47.   

อรุบล โชติพงศ์. 256. ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศจีน. วารสารสิ่งแวดล้อม 22,1(ม.ค.-มี.ค. 2561),54-63

Scroll to Top