บรรณานุกรมเกี่ยวก้บประเทศจีน ในแง่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ประกอบด้วย
 

38 ปี แห่งพัฒนาการเทคโนโลยีของจีน จากระเบิดปรมาณู ระเบิดโฮโดรเจน ดาวเทียม ถึงยานอวกาศเสินโจว. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 4-7.

60 ปีแห่งการพัฒนาเติบโตทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีน. (2009, กันยายน). แม่น้ำโขง 88, 4-7.

กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียติดตั้งที่ลี่เจียง. (2005, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 36, 60.

การก่อสร้างทางด่วนของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว. (2009, มกราคม). แม่น้ำโขง 80,4-9.

การโครนนิ่งแพนด้าของจีนยังขาดเพียงก้าวสุดท้าย. (2003, มกราคม). แม่น้ำโขง 9, 20-21.

การเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างกว่างซีกับอาเซียนมีความสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ. (2009, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 81, 24-27.

การปฏิรูปสร้างนวัตกรรม.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,13-17

การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนประสบผลสำเร็จใหม่ๆ. (2009, มีนาคม). แม่น้ำโขง 82, 4-9.

การรถไฟประเทศจีนก้าวสู่ยุคความเร็วสูง. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 6-10.

การสร้างเขื่อนซานเซียะคืบหน้าไปอย่างราบรื่นประสิทธิผลโดยรวมเห็นได้ชัดอย่างรอบด้าน. (2009, มกราคม). แม่น้ำโขง 80, 10-15. 

การสร้างสรรค์ระบบสารสนเทศของจีนมีผลคืบหน้าอย่างเด่นชัด. (2009, มกราคม). แม่น้ำโขง 80, 16-17.

การวิจัยข้าวพันธุ์ผสมเกรดพิเศษได้ทะลุเป้าใหม่. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 12.

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ,  คุณหญิง. (2558, มกราคม 13). รถไฟความเร็วสูงของจีน. สกุลไทย, 61(3143), 106-107,104.

ความคืบหน้าล่าสุดด้านเทคโนโลยีโคลนนิ่งพืช. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 15.

ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างประเทศเพิ่มทักษะการสร้างนวัตกรรมของจีนเอง. (2007, มีนาคม). แม่น้ำโขง 58, 20-21.

คุนหมิงมีหวังที่จะสร้างเป็นเมืองท่านานาชาติเขตพื้นที่ด้านในได้. (2009, กันยายน). แม่น้ำโขง 88, 36-37.

เครื่องสำรวจ “Galileo” พังพินาศในดาวจูปีเตอร์. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 27.

โครงการเขื่อนซานเซียะแม่น้ำแยงซีเกียงเริ่มปิดประตูกักน้ำ. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 17.

โครงการซานเซียะได้สร้างสิ่งสุดยอดของโลก 10 ประการ. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 8-9. 

โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทนดินเค็มของจีน. (2563). สืบค้นจาก https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/3075-2021-01-22-16-50-59.html

โครงการฉางเอ๋อกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศของจีน. (2563). สืบค้นจาก https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/3071-2021-01-22-16-41-26.html

งานนิทรรศการการบิน ณ กรุงปารีสสมัยที่ 45 การร่วมแสดงของจีนมีขนาดใหญ่โตขึ้น. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 14.

งานเอ๊กซโปนานาชาติเซี่ยงไฮ้จะร่วมแชร์แนวคิดในการพัฒนาเมืองที่ทันสมัยกับโลก. (2009, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 87, 10-13.

จีนจะขยายขนาดการลงทุนในการพัฒนาสร้างท่าอากาศยานพลเรือนให้มากยิ่งขึ้น. (2009, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 87, 14-15.

จีนจะจัดสัมมนาวิชาการเรื่องฟอส์ซิล “มนุษย์หยวนโหมว”. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 47.

จีนจะทุ่มเทกำลังพัฒนาเวทีการวิจัยเทคโนโลยีเกษตรกรรม. (2008, เมษายน). แม่น้ำโขง 71, 16-17.

จีนจะผลักดันการพัฒนาการบริการร่วมสมัยใหม่ด้วยไฮเทค. (2006, ตุลาคม). แม่น้ำโขง. 53, 20-21 .

จีนจะผลักดันการพัฒนาของตัวเมืองแบบยั่งยืนจากทั้งสี่ด้าน. แม่น้ำโขง  100 (2010, กันยายน), 20-21.

จีนจะผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบินอวกาศให้มีเสถียรภาพและลุ่มลึกยิ่งขึ้น. (2006, ตุลาคม). แม่น้ำโขง. 53, 22-23 .

จีนได้ก่อตั้งระบบการพิมพ์จำหน่ายของชนชาติส่วนน้อย. (2007, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 57, 14-15.

จีนจะเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาอย่างรอบด้าน.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,14-15

จีนประสบความสำเร็จในการส่งยานอวกาศเป้าหมายที่เทียนกง.(2011,พฤศจิกายน).แม่น้ำโขง114,4-6

จีนประสพความสำเร็จในด้านเทคนิคการป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ. (2009, กันยายน). แม่น้ำโขง 88, 16-17.

จีนผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานเดินตามหนทางพัฒนาอย่างยั่งยืน.(2008, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 69, 18-19.

จีนผลักดันโครงการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่สำคัญระดับชาติอย่างแข็งขัน. (2007, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง. 60, 12-13

จีนเผยนโยบายเจ้าอวกาศ. (2555, กุมภาพันธ์). ผู้จัดการ, 360. 4(39), 27.

จีนส่งดาวเทียม “ดาวไถ” นำวิถีการบินและหาจุดพิกัดลูกที่ 3 ขึ้นสู่อวกาศ. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 16.

จีนส่งยานสำรวจดวงจันทร์ ฉางเอ๋อหมายเลข 3 ด้วยความสำเร็จ. (2014, มกราคม) แม่น้ำโขง  139, 10-12.

จีนสร้างสถานีแผ่นดินไหวแห่งชาติแบบดิจิตอลที่ชายแดนจีน-พม่า. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 33-35.

จีนอ่านรหัสยีนส์ไวรัส HBVได้สำเร็จ. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 11.

ช่องเขากลายเป็นทะเลสาบอันไพศาล โครงการซานเซียะมีอิทธิพลจีนอย่างลึกซึ้งยาวนาน. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15,4-7

ชายชาวสหรัฐอเมริกันคนหนึ่งฝังช่องต่อ USB เข้าไปในด้านหลังของศีรษะ. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 27.

ชิลีมุ่งพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 46.

ชุมชนเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ในชนบทแห่งแรกของจีนจัดตั้งขึ้นที่ยูนนาน. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 54.

ซีโน โฮม. ข้าวนาดำพันธ์ใหม่ของจีนทำสถิติผลผลิตมากที่สุดในโลก. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 58.

ซีโน โฮม. เครือข่ายจ่ายกระแสไฟฟ้าของจีนจะประกอบด้วยเป็นไฟประจิมส่งบูรพาและเชื่อมโยงเหนือใต้ปี 2005. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 59

เซี่ยงไฮ้จะสร้างอุโมงค์ข้ามแม่น้ำ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่สุดในโลก. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 11.

ตัวอ่อนมนุษย์กึ่งชายกึ่งหญิงผสมเทียมทำให้วงการวิทยาศาสตร์ตกตะลึง. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 27.

ต้าเหลียนดำเนินสัปดาห์กิจกรรม DNA และกลุ่มยีนนานาชาติแห่งประเทศไทยประจำปี 2005. (2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 60.

ทรงฤทธิ์ โพนเงิน. (2554, มิถุนายน 24). ลือสะพัด ‘รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน’ ล้ม. เนชั่นสุดสัปดาห์, 20(995), 83.

ทางด่วนสายคุนหมิง-อานหนิงของยูนนานเปิดเดินรถแล้ว. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 34.

นกุล ว่องฐิติวงศ์. (2554, กุมภาพันธ์ 11-17). IBM แล้วก็ NEC ถึงคราวคอมพ์จีนผงาดบ้าง. มติชนสุดสัปดาห์ 31(1591), 47.

จีนผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานเดินตามหนทางพัฒนาอย่างยั่งยืน.(2008, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 69, 18-19.

นักวิทยาศาสตร์จีนไขปริศนาแสงออโรราขั้วโลก. (2006, ธันวาคม). แม่น้ำโขง. 55, 16-17.

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลต้นแปะก้วยสมัยครีเทซัส. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 15.

นิพนธ์ ทรายเพชร.(2557, มีนาคม 18). จีนส่งยานอวกาศฉางเอ๋อลงดวงจันทร์. สกุลไทย, 60(3100), 110-111.

ปถพีรดี. (2555, กุมภาพันธ์ 14). รถไฟความเร็วสูงของจีนปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้. สกุลไทย, 58(2991), 114-115.

ปถพีรดี. (2554, สิงหาคม 30). รถไฟความเร็วสูงของจีน ประสบอุบัติภัย. สกุลไทย, 57(2967), 114-115.

ประเทศจีนจัดงานมอบรางวัลวิทยาศาตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ. (2014, มีนาคม). แม่น้ำโขง 141, 6-8.

ประเทศจีนผลักดันการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง สมรรถภาพด้านนวัตกรรมให้แข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นหนึ่ง. แม่น้ำโขง  100 (2010, กันยายน), 14-15.

ประเทศจีนเร่งผลักดันพัฒนากิจการซอฟท์แวร์และการบริการด้านสารสนเทศ. แม่น้ำโขง  100 (2010, กันยายน), 16-19.

ปีหน้า รถไฟจีนจะยกระดับความเร็วขึ้นเป็นครั้งที่ 5 .  (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 59.

ฟอสซิลมนุษย์ยุคปัจจุบันของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุด ถูกยอมรับอย่างแน่ชัด. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 27.

ผู้เชี่ยวชาญจีนและอาเซียนหารือการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนและพลังงานใหม่. (2012, เมษายน). แม่น้ำโขง 118, 48-49.

เผชิญหน้ากับภัยพิบัติ จีนกำลังเติบโต. (2009, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 85, 4-9.

แผนการและนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีน. (2563). สืบค้นจาก https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/3069-ai.html

ฝังอัฐิบนดวงจันทร์ ค่าใช้จ่าย 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ . (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 29.


พัฒนาการคมนาคมในมณฑลยูนนานให้ดีและรวดเร็ว. (2008, มกราคม). แม่น้ำโขง 68, 30-31.

พัฒนาด้วยหลักวิทยาศาสตร์ สมานฉันท์ ก้าวไกล รวมใจสร้างสรรค์มณฑลยูนนานมิติใหม่ ที่เปิดกว้าง มั่งคั่ง มีอารยธรรมและผาสุก. (2012, มกราคม-กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง, 116. 12-17.

มณฑลยูนนานทุ่มกำลังส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมสาธารณประโยชน์. (2012, มกราคม-กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 116, 28-29.

มณฑลยูนนานส่งเสริมให้วงธุรกิจเพิ่มการลงแรงงานทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับสมรรถภาพการสร้างนวัตกรรม. (2007, มีนาคม). แม่น้ำโขง 58, 29.

มองขั้นตอนการพัฒนาด้านเกษตรกรรมจากกระบวนการการพัฒนาความทันสมัยของจีน. (2009, มกราคม). แม่น้ำโขง 80, 18-19.

เมืองเฉิงไห่ประสบความสำเร็จ ปล่อยว่าวยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ท้องฟ้า. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 11.

ยกระดับขีดความสามรถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยตนเองก้าวเข้าประเทศแห่งนวัตกรรม.(2008, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 69, 4-7.

ยานสำรวจดวงจันทร์ “อวี้ทู่” ปฏิบัติการสำรวจทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรก. (2014, มีนาคม). แม่น้ำโขง 141, 20-21.

ยานอวกาศ “ยูเนี่ยน” ของรัสเซียร่อนลงสู่พื้นโลกแล้ว. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 23.

ยุทโธปกรณ์ต่อต้านการก่อการร้ายชั้นเยี่ยมเผยโฉมในงานนิทรรศการปักกิ่งเป็นครั้งแรก.(2005, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 37, 11.

ยุโรปจะสร้างเครือข่ายจัดจำหน่ายภาพยนตร์แบบดิจิตอล. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 12.

ยูเครนกันรัสเซีย ค้นคว้าวิจัยด้านอวกาศ. (2007, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 66, 53.

ยูนนานกับเวียดนามผลักดันการก่อตั้งสวนสาธิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรอย่างแข็งขัน. (2009, เมษายน). แม่น้ำโขง 83, 36.

ยูนนานจะกลายเป็นศูนย์กลางสารสนเทศเอเชียอาคเนย์. (2007, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 66, 42.

ยูนนานจัดตั้งเวทีสาธิตความร่วมมือด้านเทคโนโลยีที่มุ่งสู่เอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้.(2011,กุมภาพันธ์ ).แม่น้ำโขง 105,20-21

ยูนนานเร่งพัฒนาโครงการมีส่วนร่วมในสารสนเทศวัฒนธรรม. (2008, พฤษภาคม). แม่น้ำโขง 72, 24-25.

ยูนนานเร่งพัฒนาด่านอิเล็กทรอนิกส์ใช้มาตรการปลายประการผลักดันการอำนวยความสะดวกในการผ่านด่าน. แม่น้ำโขง 92, (ตุลาคม 2010), 42-43.

ยูนนานอาศัยเทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมดอกไม้. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 42-43.

เยอรมันได้เพาะหมูสีเขียวที่ดัดแปลงพันธุกรรม. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 22.

รถไฟลอยฟ้าซึ่งจีนวิจัยประดิษฐ์เอง ส่งออกไปยังมาเลเซีย. (2012, มิถุนายน). แม่น้ำโขง 120, 34-35.

รัสเซียสร้างเรือดำน้ำพลังปรมาณูอันดับหนึ่งในโลกที่ดำน้ำลึกถึง 6 พันเมตร. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 29.

เรือโดยสารแบบ roll on offระดับสุดยอดของโลกส่งมอบให้เจ้าของเรือที่กวางโจว. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 13.

เรือ “ห่ายหยางหมายเลข 4” ของจีน สำรวจท้องทะเลมหาสมุทรอีกครั้ง. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 16.

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. “สีจิ้นผิง” กับยุทธศาสตร์ยุคดิจิตอล. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2562. สืบค้นจาก  https://www.matichonweekly.com/column/article_171743

วอเตอร์คิวบ์ที่เสมือนหนุ่งภาพเพ้อฝันสะท้อนถึงมโนทัศน์ 3 ประการ. (2008, เมษายน). แม่น้ำโขง 71, 20-22.


วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียูนนานมีศักยภาพสร้างสรรค์ที่เข้มแข็งขึ้น. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 38-39.

ไวรัสคอมพิวเตอร์อันร้ายแรงปีนี้บ้าระห่ำที่สุด. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 13.

สถานการณ์การพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของจีน. (2563). สืบค้นจาก https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/3070-5g.html

สนามบินนานาชาติต้าซิง สนามบิน “อัจฉริยะ” แห่งใหม่ของจีน. (2563). สืบค้นจาก  https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/3073-2021-01-22-16-46-51.html

สมภพ มานะรังสรรค์. (2554, กุมภาพันธ์ 18-25). จีนกับการเป็นผู้นำรถไฟด่วน. เนชั่นสุดสัปดาห์, 19(977), 30 ; 19(978), 30.

สมัชชานักอวกาศแห่งโลกอวยพรต่อผลสำเร็จที่จีนส่งยานอวกาศบรรทุกคนขึ้นสู่อวกาศ. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19,  59.

สร้างเมืองสวนไร่ที่ทันสมัยบรรลุุความฝันอันชื่นมื่นของชาวบ้าน. (2014, มีนาคม). แม่น้ำโขง 141, 26-28.

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการพัฒนาอินเตอร์เน็ตอย่างยั่งยืน. (2011,มิถุนายน).แม่น้ำโขง 109,14-16.

สวีเดนเข้าสู่สมัยทีวีดิจิตอลอย่างทั่วทุกด้าน. (2007, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 67, 55.

สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลกได้วางศิลาฤกษ์แล้ว. (2003, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 16, 15.

สะพานหยวนเจียงมณฑลยูนนานได้รับการยอมรับว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลก. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 10.

สำเร็จ! จีนส่งดาวเทียม ‘เป่ยโต่ว’ ดวงสุดท้าย ระบบนำทางฝีมือจีนสมบูรณ์พร้อม. (2563). สืบค้นจาก https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/3081-2021-01-22-17-59-59.html

สิงห์สนามหลวง. (2554, กุมภาพันธ์ 11). รถไฟความเร็วสูงจากจีน : 5 ประเด็นที่น่าสงสัย. เนชั่นสุดสัปดาห์ 19(976), 52-53.


ส้นทาง “แอร์บัส” รถลอยฟ้ารางเดี่ยวสายแรกจะปรากฏตัวที่คุนหมิง. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17, 14.

เสน่ห์แห่งรูปลักษณ์กีฬาพาราลิมปิกเกมส์. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 25.

เสียงจากสังคมโลก : เสินโจว เขียนประวัติเทคโนโลยีสุดยอดหน้าใหม่. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 8-10.

หากเส้นทางรถไฟด่วนปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้สร้างเสร็จปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้จะใช้เวลาเพียง 5 ชั่วโมง. (2003, ตุลาคม). แม่น้ำโขง 18, 11.

หัวหน้านักออกแบบกล่าวถึงผลสำเร็จสี่ประการของเสินโจว 5. (2003, พฤศจิกายน). แม่น้ำโขง 19, 11.

หุ่นยนต์ใต้น้ำที่จีนประดิษฐ์ขึ้นเองเผยโฉมในบริเวณน้ำแข็งลอย ณ ละติจูด 74 องศาเหนือ. (2003, กันยายน). แม่น้ำโขง 17,14.

อาศัยนวัตกรรมบันดาลให้ความฝันปรากฏเป็นจริง. (2014, มีนาคม). แม่น้ำโขง 141, 22-24.

อินเดียทดลองยิงขีปนาวุธอากาศต่ออากาศรุ่นใหม่ติดต่อกัน 3 ครั้งภายใน 4 วัน. (2003, กรกฎาคม). แม่น้ำโขง 15, 26.

อินเตอร์เน็ตกลายเป็นจุดเด่นในการพัฒนาสารสนเทศการสื่อสารของจีน. (2006, ธันวาคม). แม่น้ำโขง. 55, 20-21.

อินเตอร์เน็ตจีนบรรลุการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากขนาดใหญ่โตสู่ความ้ข้มแข็ง. (2011,ตุลาคม).แม่น้ำโขง 113,8-11.

อิหร่านยอมหยุดดำเนินโครงการผลิตยูเรเนียมเข้มข้น. (2003, ธันวาคม). แม่น้ำโขง 20, 22.

อีก 8 ปี ให้หลังจีนจะท้าทายประเทศที่เข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์. (2005, มกราคม). แม่น้ำโขง 32, 24-25.

อุตสาหกรรม Big Data เมืองกุ้ยหยาง. (2563). สืบค้นจาก https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/3072-big-data.html

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของจีน.(2008, กุมภาพันธ์). แม่น้ำโขง 69, 20-21.


อุตสาหกรรมสารสนเทศของมณฑลยูนนานเน้นจุดสำคัญ 6 ประการ. (2007, มิถุนายน). แม่น้ำโขง. 61, 30-31.

โอลิมปิกเกมส์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของปักกิ่ง. (2007, สิงหาคม). แม่น้ำโขง 63, 26-27.

เอกรัตน์ บรรเลง. (2554, กันยายน) เมื่อเทคโนโลยี “จีน” ต้องมาตายน้ำตื้น. ผู้จัดการ360, 3(34), 96-99.

Scroll to Top