Copyright 2017 - Custom text here

 

หมวดหมู่ : บัณฑิตวิทยาลัย : วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
http://lib.hqu.edu.cn/
1387 
http://www.literature.net.cn/
686 
http://cls.hs.yzu.edu.tw/
720 
http://www.ddwenxue.com/
701 
http://www.cnwxw.com/
1250 
http://www.poemchina.net/
1212 
http://www.hanwenxue.com/
789 
http://www.lywx.com.cn/
636 
http://iel.cass.cn/
933 
10 
http://www.d1wx.com/
742 
11 
http://www.55ss.net/
1232 
12 
http://www.ruoyu.net/
575 
13 
http://www.literature.idv.tw/
656 

 

หมวดหมู่ : บัณฑิตวิทยาลัย : Health Communication

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
Health Communication and Mass Media Links
651 

 

หมวดหมู่ : บัณฑิตวิทยาลัย : เทคโนโลยีเภสัชกรรม

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
Pharmaceutical Technology - Pharmaceutical Manufacturing & Development News & Research for Scientists
627 

 

หมวดหมู่ : บัณฑิตวิทยาลัย : การสื่อสารสุขภาพ

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
ศูนย์ข้อมูล สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
681 
เว็บสารสนเทศ สุขภาพไทย :: สสส.
727 

 

หมวดหมู่ : กฎหมาย

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
Public Law Net : เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย
597 
Thai Justice - Thailand Justice Information
1118 
ศาลรัฐธรรมนูญ
564 
ศูนย์รวมความรู้ทางด้านกฎหมายไทย
593 
Inter consultants law and accounting associates
595 
ห้องสมุด E-LIB : LAW กฎหมายที่คนไทยควรรู้
619 
thailaw.com
591 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
529 
ธรรมนิติ :: สัมมนา ฝึกอบรม บัญชี หนังสือวิชาการ วิชาชีพ
598 
10 
บ้านกฎหมาย ชุมชนคนกฎหมายออนเดอะเน็ท
552 
11 
Intellectual Proper Office of Singapore SurfIP
555 
12 
isinolaw Chian law and regulations Chianese legal
554 
13 
ราชกิจจานุเบกษา
569 
14 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
509 

 

หมวดหมู่ : พยาบาล

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
Internet Resources for Nurse Practitioner Students - UCSF School of Nursing / University of California, San Francisco
619 
Baylor University || Resources for Current Students
683 
JCN Online - Back Issues
722 
Nursing Information WebLinks :: Southwest Baptist University Libraries
475 
Nursing Resourses on the Internet
10 
Sciencewatch.com - Journals Ranked by Impact: Nursing
601 
Interagency Council on Information - Essential Nursing Resources
553 
รายชื่อฐานข้อมูลด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
11 

 

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์-สุขภาพ

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
National Library of Medicine - National Institutes of Health
599 
เว็บสารสนเทศ สุขภาพไทย :: สสส.
611 
Medscape: Free CME, Medical News, Full-text Journal Articles & More
630 
AMIA
603 
กระทรวงสาธารณสุข
625 
haiclinic.com I The Most Visited Heath Website in Thailand l 10th Anniversary 1998-2008
797 
InformaWorld
621 

 

หมวดหมู่ : เทคนิคการแพทย์

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
PubMed Home
614 
SUMSearch
562 
The University of Texas Health Science Center - School of Medicine
560 
BioMed Central | The Open Access Publisher
572 

 

หมวดหมู่ : การแพทย์แผนจีน

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
Traditional Chinese Medicine:
688 
Traditional Chinese Medicine and Qigong
638 
History of Traditional Chinese Medicine
566 
The American Journal of Chinese Medicine (AJCM)
576 
Home :: Journal of Chinese Medicine
1452 
Alternative Medicine, Vitamins, Supplements, Nutrition
704 
http://www.ceps.com.tw/ec/ecJnlIntro.aspx
588 
http://www.opticsjournal.net/jgyxzz/
551 
http://zhnk.periodicals.net.cn/default.html
581 
10 
http://zxyjh.periodicals.net.cn/default.html
635 
11 
http://zhyfyx.periodicals.net.cn/default.html
599 
12 
http://zgfyxzz.periodicals.net.cn/default.html
703 
13 
http://zyzz-e.periodicals.net.cn/default.html
666 
14 
Thai Complementary Medicine
576 

 

หมวดหมู่ : ภาษาจีน

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
1046 
China.org.cn - China news, weather, business, travel, language courses, archives and more
578 
People's Daily Online - Home Page
564 
Pladib.net - Pladib Resources and Information. This website is for sale!
693 
Research Guides: Chinese Studies - Chinese Studies Websites
607 
เรียนภาษาจีนออนไลน์,ภาษาจีนพื้นฐาน, ฮั่นอวี่เจี้ยวเฉิง, ข่าวจีน, คำศัพท์เฉพาะภาษาจีน, ภาษาจีนเพื่อการพูด
1469 

 

หมวดหมู่ : ภาษาอังกฤษ

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
The Nation : Education
752 

 

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
E-Book เกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย
814 

 

หมวดหมู่ : สาขาการท่องเที่ยว

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
ท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง สายการบิน รถยนต์ รถไฟ เรือ ร้านอาหาร
873 
TourismThailand.Org - The Official Website for Tourism in Thailand
664 
Facultad de Ciencias Astron?micas y Geof?sicas
565 
thailandpreview
622 
nter.net Canada : the alternative to large telecommunications companies
566 
Cornell School of Hotel Administration
674 
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
404 

 

หมวดหมู่ : บริหารธุรกิจ : สาขาเศรษฐศาสตร์

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
The Journal of Economic Education Home Page
593 
Online Economics Degrees
878 
Econometric Resources on the Net
595 
The Economist
709 

 

หมวดหมู่ : บริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
Marketing Teacher
763 

 

หมวดหมู่ : สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สำนักการจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
649 
Journal of Hospital Administration
411 

 

หมวดหมู่ : ห้องสมุดอื่น ๆ

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
Center of Academic Resources [CARWEB 2.0 Final]
614 
สำนักห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
582 
Ramkhamhaeng University Library Homepage
659 
K L I N : KMUTT Library Network
699 
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
1036 
AIT Library
567 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
756 

 

หมวดหมู่ : World Bank

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
นโยบายและจุดมุ่งหมายของ world bank
395 
ข้อมูลด้านเอกสาร , รายงาน
374 
ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของแผนที่
389 
ข้อมูลทั่วไปทุกกลุ่มประชากร แบ่งตามทวีป,ประเทศ
378 
ข้อมูลทางการเงินทั่วโลก
689 
ข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์, รายงานวิจัย
397 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
384 

 

หมวดหมู่ : อื่น ๆ

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
journallink ประเทศไทย
762 
Public Information about the Japanese Government
674 

 

หมวดหมู่ : เภสัชศาสตร์

ลำดับที่
Link ที่น่าสนใจ
จำนวน
ผู้เข้าชม
MedlinePlus - Health Information from the National Library of Medicine
509 
RxList - The Internet Drug Index for prescription drugs, medications and pill identifier
534 
Pharmacy Practice News
1649 
Journal of Pharmaceutical Sciences - Mahidol U.
1110 
Ya & You ยากับคุณ
894 
RxList - The Internet Drug Index for prescription drugs and medications
534 
Parasitology and Tropical Medicine - Internet Resources
531 
Indiana Prevention Resource Center (IPRC) - To Strengthen Prevention and Treatment Efforts
1106 
ScienceDirect - Home
629 
10 
Insight ll
523 
11 
Informa World
621 
12 
Informa Health Care (Advances in Physiotherapy)
588 
13 
MIMS.com :: The most powerful drug search
553 

 

               

               

               

                

               

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121