Copyright 2021 - Custom text here

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ IL

กิจกรรม
 Registration Closed
 
0
Date: 21 August 2020 13:30 - 14:30

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา ชั้นปี 1

คณะเภสัชศาตร์ จำนวน 3 คน และนำนักศึกษาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น.  ณ ห้อง strudy room ชั้น 4 ห้อง 405 (อาคารบรรณสาร) 

 

 

 

 

 

All Dates


  • 21 August 2020 13:30 - 14:30

Powered by iCagenda

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121