Copyright 2023 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

Profile

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เปิดให้บริการตู้ล็อกเกอร์สำหรับรับฝากของและสัมภาระ ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1 (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 

Profile
ศูนย์บรรณสารสนเทศ อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่อาจารย์ และบุคลากร มฉก. ทุกท่าน จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์และบุคลากร มฉก. นำบัตรประจำตัวของท่านมาติดบาร์โค้ด ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
Profile

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เปิดใช้ระบบห้องสมุด WMS มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และเนื่องจากมีรายการหนังสือที่ยังไม่ได้คืน และมีรายการค้างค่าปรับ ในระบบเก่า จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่านในการมาเคลียร์หนังสือที่ยังไม่ได้คืนในระบบ และค่าปรับที่ค้างในระบบเดิม ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 


การให้บริการ

เปิดภาคการศึกษา 2/2560

 

บางพลี

ป.ตรี เปิดเทอม ( วันที่ 08 ม.ค. 61 - 27 พ.ค. 61 )

ป.โท เปิดเทอม ( วันที่ 06 ม.ค. 61 - 27 พ.ค. 61 )

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 20.00 น.
10.00 - 18.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 18.00 น.
10.00 - 18.00 น.

 

ยศเส

ป.โท เปิดเทอม ( วันที่ 06 ม.ค. 61 - 27 พ.ค. 61 )

ยศเส
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์.
ชั้น 1
ปิดบริการ
08.30-18.00 น.

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121