Copyright 2022 - Custom text here

 

ข้อมูล 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

1. Big Cleaning  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปี 2558

อาคารบรรณสารมีลักษณะการใช้งานแบบให้บริการรวมเป็นศูนย์กลาง โดยเปิดให้บริการ 7 วันทำการ

ดังนั้น ช่วงปิดภาคการศึกษา 2/2558 จึงได้มีการทำความสะอาดอาคารครั้งใหญ่ โดย

1. ทำความสะอาดกระจก ขจัดหยากไย่ เช็ดกระจก ในพื้นที่กระจกรอบโถง 8 เหลี่ยม

     

 

2. ทำความสะอาดพื้น ขัดพื้น ลงน้ำยาเคลือบเงา ในพื้นที่ให้บริการ ทั้ง 6 ชั้น

     

 

3. ทำความสะอาดสำนักงาน จัดเก็บ เคลียสิ่งของที่ไม่จำเป็น ในพื้นที่ส่วนสำนักงาน

 

 

4. ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการโดยรอบ พร้อมทั้งเพิ่มที่พื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

     

 

จากความร่วมมือร่วมใจ ใส่ใจ ดูแลรักษา และตั้งใจที่จะพัฒนาศูนย์บรรณสารสนเทศ  จึงทำให้เรามีพื้นที่สำหรับให้บริการ สวยๆ น่ารักๆ เพิ่มขึ้น ทั้งสวนหย่อมต้อนรับ มุมโซฟารับแขก และห้องสมุดในสวน

ขอขอบคุณในความร่วมแรงร่วมใจ ความทุ่มเท และน้ำใจไมตรีจากทุกท่าน ที่่ร่วมกันพัฒนาศูนย์บรรณสารสนเทศ ไว้ ณ โอกาสนี้

     

     

 

2. แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส

download >>

3. คู่มือกิจกรรม 7 ส

download >>

4. มาตรฐานกิจกรรม 7 ส

download >>

5. ความเป็นมากิจกรรม 7 ส

download >>

6. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7 ส 

download >>

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121