Copyright 2019 - Custom text here

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และดำเนินมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเป็นปีที่ 3 โดยมีการประหยัดพลังงาน ตามค่าดัชนีการใช้พลังงานของ กฟน. (MEA Index) ได้สำเร็จ

 

 

 

                

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121