Copyright 2020 - Custom text here

 

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้น ScienceDirect
ในวันที่ 26 มกราคม 2559  เวลา 09.30-11.30 น. 
ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร 
ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาโลจิสติกส์  จำนวน 28 คน  สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 32 คน
 
  
 
  
 
   

 

 

 

      ภาพเพิ่มเติม ที่ FB ศูนย์บรรณฯ >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 17.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
 
อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เป็น Co-Woring space (ปิดบริการ)
 

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 
 
 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121