Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.บางพลี บริจาคหนังสือให้ กศน.

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี สมุทรปราการ นายณรงค์ชัย ทัศนศรีและคณะ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้มารับมอบหนังสือบริจาคจากศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.บางพลี โดยบรรณารักษ์งานแผนกจัดหาฯ ได้ทำการส่งมอบ ประเภทหนังสือวิชาการทั่วไป หนังสืออ่านเล่น และนิตยสารต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 1500 เล่ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของประชาชนผู้รักการอ่านต่อๆไป

 

 


 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121