Copyright 2021 - Custom text here

กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25

ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

วันนี้เป็นวันที่สาม (วันสุดท้าย) โดยมีอาจารย์จาก คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมกิจกรรมจัดซื้อหนังสือกับบุคลากรแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121