Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อนำรายได้ มอบให้มูลนิธิวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชรา ปากน้ำ)

ในวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 - 14.00 น.

ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบรรสาร

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121