Copyright 2020 - Custom text here
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์ หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯรับมอบหนังสือจากคุณ วิไลวรรณ พิพิธวณิชการ ผู้จัดการฝ่ายขาย "กลุ่มบริษัท SNP GROUP OF COMPANIES"
โดยมอบหนังสือภาษาไทย 3 ชื่อเรื่อง คือ เสือนอนพิง : ตอนเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายสายน้ำไม่ไหลกลับ, หลงธรรม และ ข้ามชาติ จำนวนรวม 132 เล่ม เขียนโดย ดร.สิทธิชัย ชวรางกูร CEO กลุ่มบริษัท SNP GROUP OF COMPANIES เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.บางพลี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ทั้งนี้ ทางบริษัท ได้กล่าวชื่นชม นักศึกษาจาก มฉก. ที่ไปฝึกงาน เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพมาก ขอให้ไปฝึกงานอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
 

 
 
 
 

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121