Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. จัดโครงการ Be My Guest ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์

ในงานยังมีกิจกรรมบรรยายพิเสษ "แค่ปรับอีกนิด ชีวิตก็เปลี่ยน กินทุกอย่างได้ถูกใจ"

โดยอาจารย์แวว เอกชาวนา นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121