Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานแถลงข่าว เปิดโครงการ "Library : Care the bear" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ส่งเสริมห้องสมุดกว่า 600 แห่งทั่วประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงานซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ควบคู่การเป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนและสังคม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในงานนอกจากการแถลงข่าวในภาคเช้าแล้ว ยังมีการเสวนา เรื่อง สภาวะโลกร้อน...ผลกระทบต่อประเทศไทย โดย ดร. นงลักษณ์ อิสโร (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ (ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว) ส่วนในภาคบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการลดโลกร้อนแบ Eco Library และกรณีศึกษา" โดยนายศุภฤกษ์ จิระกิตติดุลย์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และ ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ (ประธานเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว)

โครงการ Care the Bear นี้เป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการร่วมการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์
สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77055

 

 

 
 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121