Copyright 2021 - Custom text here

เป็นวันที่บัณฑิตทุกท่านมีความสุข ชาวบรรณสารสนเทศ ก็ร่วมใจส่งมอบความสุขใหักับบัณฑิต

และผู้ปกครอง ญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความยินดี ในการเป็นฝ่ายต้อนรับ บริเวณห้องเรียน และโถงบรรณสาร

ไม่ว่าผู้ใหญ่ วัยเด็ก วัยชรา ชาวบรรณสารให้การต้อนรับเป็นอย่างดี หาเก้าอี้มาเสริม เพื่อให้นั่งรอ และดูการถ่ายทอดทีวี อย่างภาคภูมิใจ

จวบจนจบงาน ก็เก็บเก้าอี้ อย่างเรียบร้อย สุขใจ ด้วยใบหน้าที่เปื้อนด้วยรอยยิ้มตลอดเวลา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121