Copyright 2020 - Custom text here

ชาวบรรณสาร ร่วมแรง ร่วมใจ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เป็นคำที่ชาวบรรณสาร ให้คำมั่นสัญญาไว้ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ห้องสมุดสีเขียว

วันนี้ (29 มกราคม 2562) ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอาคาร

สร้างความร่มรื่นให้กับผู้ใช้บริการที่จะมานั่งอ่่านหนังสือ นั่งพักผ่อน ในบริเวณด้านหลังอาคารบรรณสาร

พวกเราวางแผน ขนต้นไม้ อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันจัด ร่วมกันปลูก เสร็จแล้ว ก็สุขใจ

 

 

 

 
 

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121