Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการการสังคมให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบัง โดยจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมร่วมกัน
ณ โถงบรรณสาร ชั้น 1 ซึ่งภายในงานมีสินค้าหลากหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อ

วันและเวลาการจำหน่ายสินค้าราคาถูก
ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
ณ โถงบรรณสาร ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121