Copyright 2021 - Custom text here

กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และ เทศกาลหนังสือเด็ก และเยาวชน ครั้งที่ 12

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2561

โดยมีคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือให้กับศูนย์บรรณสารสนเทศ
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121