Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รณรงค์การประหยัดพลังงานร่วมกับนักศึกษา ในการทำบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์

และปลูกฝังการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ชั้นพักบันไดระหว่างชั้น 3

 

  

 
 

 

 

 
 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121