Copyright 2021 - Custom text here

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00-11.00 น. คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ได้มาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชัน ECOLIFE เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการลดขยะพลาสติกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้คุณนุ่นและทีมงานได้เข้าเยื่ยมชมและใช้พื้นที่บริเวณโถงศูนย์บรรณสารสนเทศ ในการถ่ายทำคลิปแนะนำโครงการดังกล่าว และกล่าวชื่นชมมหาวิทยาที่มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลดการใช้พลาสติกและงดใช้กล่องโฟมภายในสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121