Copyright 2020 - Custom text here

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานจดหมายเหตุ เพื่อดำเนินการจัดทำหอจดหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์บรรณสารสนเทศ และนักวิชาการจดหมายเหตุร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ อาทิเช่น การประเมินคุณค่า การกำหนดอายุเอกสาร การรับมอบ การวิเคราะห์และการจัดระบบ และการจัดเก็บรักษา เป็นต้น รวมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ ห้องสมุดภาษาจีน สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน รวมทั้งบริการเชิงรุกต่างๆ ของศูนย์ฯ และเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีการหารือถึงการฝึกอบรมในลักษณะที่เป็น On-Site Training กับงานจดหมายเหตุต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น.

 

 

 

 
 

 

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121