Copyright 2020 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดงาน Be My Guest 2018
ได้รับเกียรติจาก นายฉลอง แขวงอินทร์ (รองอธิการบดี มฉก.) มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้
พบกับการเสวนาในหัวข้อ "นักอ่าน 4.0" อ.ธงชัย โรจน์กังสตาล (ผู้บรรยาย)
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายในงานพบกับร้านหนังสือชั้นนำ.. และกิจกรรม DIY สุดจี๊ดด "การทำสปากระเป๋า"
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121