Copyright 2019 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้จัด "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้"
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการใช้ห้องสมุด 
และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุด 
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล จำนวน 53 คน
เมื่อวันอังคาร ที่ 13 ก.พ. 61 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้บริการ ในการทำวิจัย การศึกษา ค้นคว้ามากขึ้น ที่ชั้น 2 แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 5 ห้องวิจัยเดี่ยว และชั้น 6 มุมวิจัย พร้อมโต๊ะประชุม ซึ่่งชั้น 5 และ 6 ผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสาร ตำรา ฝากเก็บไว้ อย่างถาวร ตลอดระยะเวลาการทำวิจัยได้ ท่านที่ต้องการใช้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละชั้น ได้ค่ะ

 

การให้บริการ

ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2562

 

บางพลี

ป.ตรี  เปิดเทอม  (วันที่ 13 ส.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62)

ป.โท - เอก  เปิดเทอม  (วันที่ 17 ส.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 20.00 น.
10.00 -18.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 16.00 น.
ปิดบริการ

 

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 
 
 
 

                

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121