Copyright 2020 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้จัด "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้"
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการใช้ห้องสมุด 
และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุด 
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนจีน จำนวน 79 คน
เมื่อวันอังคาร ที่ 13 ก.พ. 61 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้อง 2-101 ตึกอาคารเรียน

WMS (https://hcu.on.worldcat.org/discovery?lang=en)


การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 17.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
 
อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เป็น Co-Woring space (ปิดบริการ)
 

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 
 
 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121