Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดนิทรรศการตรุษจีน โดยการนำหนังสือที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาจีน

เกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมของจีน มาแนะให้ผู้ใช้ได้อ่าน และหยิบยืมกัน

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น.

ณ โถงบรรณสารชั้น 1 ศูนย์บรรณสาร

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121