Copyright 2018 - Custom text here

"ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ"
     บรรยายแนะนำพร้อมสาธิตการสืบค้นระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) พร้อมแนะนำฐานข้อมูลที่สำคัญและ แหล่งสารสนเทศทางด้านสังคมสังเคราะห์และบริการสังคม รวมทั้งการเขียนงานวิจัยอย่างไรที่ไม่เข้าข่ายการลักลอกทางวิชาการ และการเขียนอย่างไรเพื่อจะได้รับการตีพิมพ์..... ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ตามคำเชิญของ ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ประธานหลักสูตรปริญญาเอก โดยมีบรรยากาศของการซักถามตลอดเวลาและสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากนักศึกษาและอาจารย์ที่ร่วมฟัง

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะสังคมสงเคระห์ศาสตร์

 

ขอแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ งานเขียนเรื่องในหลวง (รัชกาลที่ ๙)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณชั้น ๓ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

การให้บริการ

ช่วง ปิดภาคการศึกษา

 

บางพลี

ป.ตรี ปิดเทอม ( วันที่ 21 พ.ค. 61 -  04 มิ.ย. 61 )

ป.โท ปิดเทอม ( วันที่ 28 พ.ค. 61 - 09 มิ.ย. 61 )

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 2,5
08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ

 

ยศเส

ป.โท ปิดเทอม (วันที่ 28 พ.ค. 61 - 09 มิ.ย. 61 )

ยศเส
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์.
ชั้น 1
ปิดบริการ
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 

 
 
 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121