Copyright 2020 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อหารือถึงความร่วมมือการถ่ายสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นผู้รับดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์ที่ได้รับต้นฉบับจากหอสมุดแห่งชาติ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และยังคงมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนได้ให้บริการเป็นฐานข้อมูลแบบปิด ผู้ที่ต้องการใช้ ขออนุญาตผ่านผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ค่ะ อ่านรายละเอียดการเข้าใช้ได้ที่ http://lib.hcu.ac.th/index.php/chinesenewspaper

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121