Copyright 2020 - Custom text here

     ผู้แทนจากศูนย์บรรณสารสนเทศ รับมอบหนังสือจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้ง เผยแพร่ให้กับห้องสมุดแห่งอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ขอขอบพระคุณ ทั้ง 3 หน่วยงาน เป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมกันส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และส่งต่อให้กับสังคมต่อไป

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121