Copyright 2018 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560 เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ห้องสมุดภาษาจีน สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน และห้องทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 – 16.30 น.

 

 

 

 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121