Copyright 2020 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีกิจกรรมรับบริจาคหนังสือ เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดบ้านยาง ในการนำหนังสือและทรัพยากรห้องสมุดเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่อุทยานการเรียนรู้บ้านยาง - BK Park นั้น

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายบุญถิ่น ล่ำสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยาง ได้เดินทางมารับมอบหนังสือและสื่อการเรียนอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,175 รายการ พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยาง ได้มีการเยี่ยมชมห้องสมุดและวัฒนธรรมเต๋า ห้องสมุดภาษาจีน และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความสนใจ และมีการหารือถึงความร่วมมือทางด้านจีนศึกษากับสถาบันขงจื่อฯ ต่อไปอีกด้วย

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ขอขอบพระคุณ ชาว มฉก. ในการร่วมกิจกรรมบริการชุมชน และร่วมบริจาคหนังสือ สื่อการเรียนรู้เพื่อร่วมกันปลูกฝังนิส้ยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121