Copyright 2020 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ทักษะการสืบค้นเพื่อสนับสนุนการค้นคว้า และการป้องกันการลักลอกทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 60 คน

โดยแนะนำระบบการสืบค้น WorldCat Discovery ของระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) ซึ่งจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2560 แต่ในระหว่างนี้ สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดที่เป็นสมาชิก OCLC มากกว่า 7,200 แห่ง ทั่วโลก และสามารถให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้อีกด้วย

ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้บริการ ในการทำวิจัย การศึกษา ค้นคว้ามากขึ้น ที่ชั้น 2 แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 5 ห้องวิจัยเดี่ยว และชั้น 6 มุมวิจัย พร้อมโต๊ะประชุม ซึ่่งชั้น 5 และ 6 ผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสาร ตำรา ฝากเก็บไว้ อย่างถาวร ตลอดระยะเวลาการทำวิจัยได้ ท่านที่ต้องการใช้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละชั้น ได้ค่ะ

 

การให้บริการ

ช่วงเปิดภาคเรียน 2/2562

 

บางพลี

ป.ตรี  เปิดเทอม  (วันที่ 6 ม.ค. 63 - 15 พ.ค. 63)

ป.โท - เอก  เปิดเทอม  (วันที่ 11 ม.ค. 63 - 24 พ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 20.00 น.
10.00 -18.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 16.00 น.
ปิดบริการ

 

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 
 
 
 

                

                

               

                

               

 

 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121