Copyright 2020 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ทักษะการสืบค้นเพื่อสนับสนุนการค้นคว้า และการป้องกันการลักลอกทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 60 คน

โดยแนะนำระบบการสืบค้น WorldCat Discovery ของระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) ซึ่งจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2560 แต่ในระหว่างนี้ สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดที่เป็นสมาชิก OCLC มากกว่า 7,200 แห่ง ทั่วโลก และสามารถให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้อีกด้วย

ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

 


การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 17.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
 
อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เป็น Co-Woring space (ปิดบริการ)
 

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 
 
 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121