Copyright 2018 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ทักษะการสืบค้นเพื่อสนับสนุนการค้นคว้า และการป้องกันการลักลอกทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 60 คน

โดยแนะนำระบบการสืบค้น WorldCat Discovery ของระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) ซึ่งจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2560 แต่ในระหว่างนี้ สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดที่เป็นสมาชิก OCLC มากกว่า 7,200 แห่ง ทั่วโลก และสามารถให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้อีกด้วย

ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

 

ขอแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ งานเขียนเรื่องในหลวง (รัชกาลที่ ๙)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณชั้น ๓ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

การให้บริการ

ช่วง ปิดภาคการศึกษา

 

บางพลี

ป.ตรี ปิดเทอม ( วันที่ 21 พ.ค. 61 -  04 มิ.ย. 61 )

ป.โท ปิดเทอม ( วันที่ 28 พ.ค. 61 - 09 มิ.ย. 61 )

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 2,5
08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ

 

ยศเส

ป.โท ปิดเทอม (วันที่ 28 พ.ค. 61 - 09 มิ.ย. 61 )

ยศเส
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์.
ชั้น 1
ปิดบริการ
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 

 
 
 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121