Copyright 2018 - Custom text here

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวนประมาณ 15 คน

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพื้นที่ให้บริการของแต่ละชั้น

ณ อาคารบรรณสารสนเทศ เวลา14.30-15.30 น


 

 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121