Copyright 2021 - Custom text here

     โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คได้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน MEA Energy Awards 2017 ของการไฟฟ้านครหลวง จึงได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หนึ่งในสถานที่นั้นได้แก่ อาคารบรรณสารสนเทศ ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับรางวัล MEA Energy Awards 2015 ด้านอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศของการไฟฟ้านครหลวง

ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น.

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121