Copyright 2018 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดการเสวนา เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีนและการบริหารจัดการห้องสมุดภาษาจีน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้
ผู้บรรยายได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท์ และ นางสาววรรณา โตพิบูลย์ มีผู้เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้จำนวน 13 ท่าน 

กิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น ศิลปะกระดาษตัดของจีน โดย ผศ. ดร. นริศ วศินานนท์  ทัศนศึกษา ดูงาน ห้องสมุดภาษาจีน ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ชมนิทรรศการมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง และหอประวัติ ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ งานเขียนเรื่องในหลวง (รัชกาลที่ ๙)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณชั้น ๓ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

การให้บริการ

ช่วงเปิด ภาคฤดูร้อน

 

บางพลี

ป.ตรี เปิดเทอม ( วันที่ 04 มิ.ย. 61 -  26 ก.ค. 61 )

ป.โท เปิดเทอม ( วันที่ 09 มิ.ย. 61 - 05 ส.ค. 61 )

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
10.00 - 18.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 18.00 น.
10.00 - 18.00 น.

 

ยศเส

ป.โท เปิดเทอม (วันที่ 09 มิ.ย. 61 - 05 ส.ค. 61 )

ยศเส
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์.
ชั้น 1
ปิดบริการ
08.30 - 18.00 น.

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 

 
 
 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121