Copyright 2020 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดการเสวนา เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีนและการบริหารจัดการห้องสมุดภาษาจีน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้
ผู้บรรยายได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท์ และ นางสาววรรณา โตพิบูลย์ มีผู้เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้จำนวน 13 ท่าน 

กิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น ศิลปะกระดาษตัดของจีน โดย ผศ. ดร. นริศ วศินานนท์  ทัศนศึกษา ดูงาน ห้องสมุดภาษาจีน ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ชมนิทรรศการมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง และหอประวัติ ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121