Copyright 2022 - Custom text here

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

การให้บริการสารสนเทศ

ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่  25 เมษายน  2560  เวลา 10.00 –12.00 น.

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121