Copyright 2020 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดอบรม "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ"

เรื่อง การสืบค้นข้อมูล ผ่าน web opac, การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ScienceDirect และ การลักลอกทางวิชาการ

บรรยายโดย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ, นางสาวปิยนุช ประใจครบุรี และ นางสาวไพลิน จับใจ

โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ อาจารย์ และ นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3-4

ณ อาคารเรียน 2 ห้องบรรยาย 316 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น.
 

 

 

 

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
 
อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เป็น Co-Woring space (ปิดบริการ)
 

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121