Copyright 2021 - Custom text here

 

กิจกรรมบริการชุมชน "โครงการศูนย์บรรณสารสนเทศ นำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1"

โดยมีกิจกรรม ร่วมตอบคำถามรับรางวัล หนังสือฟรีมีบริการแด่ทุกท่าน

และนำเทคนิคการประหยัดพลังงานแบบง่ายๆ ทำได้ด้วยตนเอง ไปจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้เย่ี่ยมชม

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560  ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังหอประชุม มฉก.

 

 

 

 

 

 


 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121