Copyright 2018 - Custom text here

 

ภาพกิจกรรมโครงการบริจาคปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  เวลา 10.00 -15.00 น.

ณ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

แผนกจัดหาและวิเคราะห์และวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

  

 

  

 

 


  

 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121