Copyright 2021 - Custom text here

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121