Copyright 2018 - Custom text here

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

ณ  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

 

 

 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121