Copyright 2022 - Custom text here

 

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office (รอบดีเยี่ยม)

โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี   อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ

และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ในการเป็นสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559  เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ  ห้องสื่อประสม  ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

 

 

  

 

  


  

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121