Copyright 2021 - Custom text here

 

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 - 12.30 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาและดูงานการประหยัดพลังงานและสำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ในการนี้ ผอ. ศูนย์บรรณสารสนเทศ และคณะกรรมการ การอนุรักษ์พลังานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ที่อาคารบรรณสารเข้าร่วมโครงการและผ่านเข้ารอบเหรียญทอง
 

 

 


  

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121