Copyright 2018 - Custom text here

 

โครงการเตรียมความพร้อมอพยพหนีไฟของอาคารบรรณสาร
ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง อัคคีภัย
การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุไฟไหม้ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล

บรรยายโดย อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มีบุคลากรจากหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ กองอาคาร แม่บ้าน
แผนกบริการคอมพิวเตอร์  บ.อินโนเวชั่น และ รปภ. เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้ง

  

 

 

 

 


  

 

 
ขอแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ งานเขียนเรื่องในหลวง (รัชกาลที่ ๙)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณชั้น ๓ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

การให้บริการ

ช่วงเปิด ภาคฤดูร้อน

 

บางพลี

ป.ตรี เปิดเทอม ( วันที่ 04 มิ.ย. 61 -  26 ก.ค. 61 )

ป.โท เปิดเทอม ( วันที่ 09 มิ.ย. 61 - 05 ส.ค. 61 )

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
10.00 - 18.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 18.00 น.
10.00 - 18.00 น.

 

ยศเส

ป.โท เปิดเทอม (วันที่ 09 มิ.ย. 61 - 05 ส.ค. 61 )

ยศเส
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์.
ชั้น 1
ปิดบริการ
08.30 - 18.00 น.

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 

 
 
 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121